Home » phim tài liệu
Phim tài liệu về Thăng Long - Hà Nội vào trường học

Phim tài liệu về Thăng Long – Hà Nội vào trường học

Quá trình dời đô từ Cổ Loa về Hoa Lư, rồi chuyển về Đại La (Hà Nội ngày nay)... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: