Al + H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + SO2↑ + H2O – VietJack.com

Tin Tức Trong Ngày

Phản ứng Al + H2SO4(đặc) hay Al ra Al2(SO4)3 hoặc Al ra SO2 hoặc H2SO4(đặc) ra Al2(SO4)3 hoặc H2SO4(đặc) ra SO2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Al có lời giải, mời các bạn đón xem:

2Al + 6H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ cao.

– Al bị thụ động hoá bởi dung dịch H2SO4 đặc, nguội, nghĩa là Al không tan trong 2 dung dịch axit trên và sau khi tiếp xúc với 2 axit này thì kim loại Al còn không tan được trong axit HCl, H2SO4 loãng…Do đó có thể dùng nhôm để đựng và chuyên chở các axit trên.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Al phản ứng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tạo muối nhôm sunfat, nước và có sản phẩm là khí SO2 mùi hắc bay ra.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Phản ứng hoà tan chất rắn nhôm Al và sủi bọt khí không màu mùi hắc

Bạn có biết

Ngoài Al còn có Fe, Cr bị thụ động hoá trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Sản phẩm khử của phản ứng Al + H2SO4 đặc, nóng ngoài khí SO2 có thể là chất rắn màu vàng S hoặc khí mùi trứng thối H2S.

2Al + 4H2SO4(đặc, nóng) → Al2(SO4)3 + S↓ + 4H2O

Xem thêm:  Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường (20 Mẫu)

8Al + 15H2SO4(đặc, nóng) → 4Al2(SO4)3 + 3H2S↑ + 12H2O

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là:

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Hướng dẫn giải

Chọn D.

2Al + 6HCl(l) → 2AlCl3 + 3H2 ;

Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O

Al + 3H2SO4(l) → Al2(SO4)3 + 3H2.

Ví dụ 2:Cho dãy các kim loại sau: Al, Cu, Fe, Au. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Hướng dẫn giải

Chọn A.

2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O

Ví dụ 3:Cân bằng phản ứng hóa học dưới đây:

Al + H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + SO2↑ + H2O.

Cho biết tổng hệ số cân bằng của phương trình là bao nhiêu?

A. 16. B. 18. C. 20. D. 22.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

2Al + 6H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 4Al + 3O2 → 2Al2O3
 • 2Al + 3S → Al2S3
 • Al + Cl2 → AlCl3
 • 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
 • 2Al + 3H2SO4(loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2
 • 8Al + 30HNO3(loãng) → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Al + 6HNO3(đặc, nóng) → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
 • 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2↑
 • Phản ứng hóa học:2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • 2Al + 3Br2 → 2AlBr3
 • 2Al + 3I2 → 2AlI3
 • 2Al + 3F2 → 2AlF3
 • 4Al + 3C → Al4C3
 • 2Al + 2NH3 → 2AlN + 3H2↑
 • 4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C
 • 2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu
 • 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu
 • 2Al + 3Cu(NO3)2 → 3Cu + 2Al(NO3)3
 • 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
 • 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
 • 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
 • 2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe
 • Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2
 • Al + FeCl3 → AlCl3 + Fe
 • 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
 • Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4
 • 2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)3
 • Al + 3Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 + Al(NO3)3
 • 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
 • 2Al + Cr2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + 2Cr
 • 2Al + 3PbO → Al2O3 + 3Pb
 • 2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn
 • 8Al + 3Mn3O4 → 4Al2O3 + 9Mn
 • Al + 3AgNO3 → 3Ag + Al(NO3)3
 • 2Al + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn
 • 2Al + 3Pb(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Pb
 • 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si
 • 2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca
 • 10Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N2↑
 • 8Al + 3KClO4 → 4Al2O3 + 3KCl
 • 2Al + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + S↓
 • 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S↑
 • 8Al + 27HNO3 → 9H2O + 3NH3↑ + 8Al(NO3)3
 • Al + 4HNO3 → 2H2O + NO↑ + Al(NO3)3
 • 10Al + 36HNO3 → 18H2O + 3N2↑ + 10Al(NO3)3
 • 2Al + 6HF → 3H2↑ + 2AlF3
 • 2Al + 3H2S → Al2S3 + 3H2↑
 • 2Al + 6CH3COOH → 2(CH3COO)3Al + 3H2↑
 • 2Al + 2H3PO4 → 3H2↑ + 2AlPO4
 • 2Al + 6HBr → 3H2↑ + 2AlBr3
 • 4Al + K2Cr2O7 → Al2O3 + 2Cr + 2KAlO2
 • 8Al + 21H2SO4 + 3K2Cr2O7 → 4Al2(SO4)3 + 21H2O + 3K2SO4 + 6CrSO4
 • 2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2↑
 • Al + 6KNO3 → 2Al2O3 + 3N2↑ + 6KAlO2
 • 8Al + 2H2O + 3NaNO3 + 5NaOH → 3NH3↑ + 8NaAlO2
 • 8Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3↑ + 8KAl(OH)4
 • 2Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2↑ + Ca(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2↑ + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + 2KOH → 3H2↑ + 2KAlO2
 • 2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2↑ + 2NaAlO2
Xem thêm:  Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k