Phân phối nội dung môn Âm nhạc lớp 5 mới nhất mới nhất

Tin Tức Trong Ngày

Phân phối nội dung môn Âm nhạc lớp 5 mới nhất

Tải xuống

Phân phối nội dung môn Âm nhạc lớp 5 mới nhất

Môn Âm nhạc lớp 5 bao gồm các nội dung như sau:

Tuần

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh – giảm tải (nếu có)

HỌC KÌ I : 18 Tuần = 18 tiết

1

01

Ôn tập một số bài hát đã học

2

02

Học hát: bài Reo vang bình minh. – N&L: Lưu Hữu Phước

3

03

Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.– TĐN: số 1

4

04

Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh – N&L: Huy Trân

5

05

Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh.– TĐN: số 2

6

06

Học hát bài: Con chim hay hót –. N&L: Phan Huỳnh Điểu

7

07

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. – TĐN: Số 1-số 2

8

08

Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh. – Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc

9

09

Học hát: bài: Những bông hoa những bài ca – (Nhạc và lời: Hồng Long).

10

10

Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca. Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.

11

11

Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Nghe nhạc.

12

12

Học hát: Bài: Ước mơ – (Nhạc Trung Quốc – Lời việt: An Hòa).

13

13

Ôn tập bài hát: Ước mơ. TĐN: số 4

14

14

Ôn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca & Ước mơ. – Nghe nhạc.

Xem thêm:  3 chủ đề bài nghe tiếng Anh lớp 6 PHỔ BIẾN NHẤT (+ bài tập)

15

15

Ôn tập TĐN số 3, số 4. – Nghe nhạc.

16

16

Học hát: “Đất nước tươi đẹp sao” – Nhạc Ma-lai-xi-a

17

17

Ôn hai bài hát: Reo vang bình minh Hãy giữ cho em bầu trời xanh – Ôn tập: TĐN số 2

18

18

Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca; Ước mơ. – Ôn tập: TĐN: số 4

HỌC KÌ II: 17 Tuần = 17 tiết

19

19

Học hát: Hát mừng (Dân ca Tây Nguyên)

20

20

Ôn tập bài hát: Hát mừng – TĐN: số 5

21

21

Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác – N&L: Hàn Ngọc Bích

22

22

Ôn bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác -TĐN: số 6

23

23

Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng; Tre ngà bên Lăng Bác Ôn tập TĐN số 6

24

24

Học hát bài: Màu xanh quê hương (Theo điệu Sa-ri-ăng. Dân ca Khơ-me Nam Bộ. Đặt lời mới: Nam Anh

25

25

Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương. – TĐN: số 7

26

26

Học hát bài “Em vẫn nhớ trường xưa” – Nhạc và lời: Thanh Sơn

27

27

Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa – Tập đọc nhạc TĐN: số 8

28

28

Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương; Em vẫn nhớ trường xưa – Kể chuyện âm nhạc

29

29

Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7, số 8 – Nghe nhạc

Xem thêm:  TOP 14 bài Phân tích Chí khí anh hùng hay nhất

30

30

Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ (Nhạc Lê minh Châu – Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên).

31

31

Ôn bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ – Nghe nhạc

32

32

Học hát: Bài mùa hoa phượng nở – Nhạc và lời: Hoàng Vân

33

33

Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác & Màu xanh quê hương

34

34

Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa & Dàn đồng ca mùa hạ – Ôn tập bài đọc nhạc số 6

35

35

Tập biểu diễn bài hát

Tải xuống