Top 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (có đáp án)

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Top 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (có đáp án) - VietJack.comBộ 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2023 chọn lọc, có đáp án bám sát sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Việt lớp 1 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Việt lớp 1.

Top 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề TV1 KNTT Xem thử Đề TV1 CTST Xem thử Đề TV1 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Bộ Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 – Kết nối tri thức

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Xem thêm:  Phân tích 13 câu đầu bài Vội vàng (19 Mẫu)

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 – Cánh diều

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2022 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2022 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 – Chân trời sáng tạo

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Xem thêm:  Top 14 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 - 2023

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập hàng ngày lớp 1

 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập Toán lớp 1

 • Bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem thử Đề TV1 KNTT Xem thử Đề TV1 CTST Xem thử Đề TV1 CD

Tài liệu để học tốt các môn học lớp 1 hay khác:

 • Bộ đề thi Toán lớp 1 (có đáp án)
 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 1 – KNTT
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 1 – KNTT
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 1 – CTST
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 1 – CD
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 1 – CD
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 – KNTT
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 – CTST
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 – CD

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

Ngày cuối năm, bé cùng cả nhà gói bánh chưng. Bố thì dọn bàn ghế lấy chỗ trống ngồi gói bánh. Còn mẹ chuẩn bị nếp, thịt, đỗ, lá chuối xanh. Sau một hồi bận rộn thì cũng chuẩn bị xong. Và ông bắt đầu gói bánh.

Đầu tiên để một lớp lá chuối xanh ở dưới, rồi cho nếp, cho đỗ, cho thịt lợn vào giữa làm nhân. Tiếp theo, ông khéo léo gói lớp lá lại kín mít, tạo thành hình vuông. Xong xuôi, bà và mẹ nhanh nhẹn xếp từng chiếc bánh vào cái nồi lớn để đem đi luộc chín.

Tuy vất vả, nhưng cả nhà ai cũng vui vẻ và hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối đúng:

Câu 2. Điền vào chỗ trống iu hoặc ưu

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn ghế lấy chỗ trống ngồi gói bánh. Còn mẹ chuẩn bị nếp, thịt, đỗ, lá chuối xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS đánh vần (đọc thầm) một lượt các tiếng có trong đề trước khi đọc thành tiếng.

Chú ý phát âm rõ ràng từng tiếng một.

Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

– HS chép đúng các chữ

– Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định

– Chữ viết đẹp, đều, liền nét

– Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm:  Bài dự thi Viết về những kỉ niệm về Thầy cô và mái trường mến yêu

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé về quê. Bà đưa bé đi chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ có cá rô phi, cá mè, cá chép. Chợ có quả me, quả dưa, quả lê. Bà mua cam làm quà cho bé. Về nhà, bé để quả to cho bà, quả nhỏ cho bé.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối đúng:

Câu 2. Em hãy nối các hình dưới đây với từ ngữ tương ứng

Câu 3. Điền vào chỗ trống s hoặc x

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ, là sẽ có mưa to.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

– HS đánh vần (đọc thầm) một lượt các tiếng có trong đề trước khi đọc thành tiếng.

– Chú ý phát âm rõ ràng từng tiếng một.

– Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4:

– HS chép đúng các chữ

– Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định

– Chữ viết đẹp, đều, liền nét

– Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đôi bàn tay bé xíu

Lại siêng năng nhất nhà

Hết xâu kim cho bà

Lại nhặt rau giúp mẹ.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây cho ông

Là áo quần cho bố.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy thực hiện các yêu cầu sau đây:

1. Đánh dấu vào đứng trước câu trả lời em chọn:

a. Bài đọc ĐÔI BÀN TAY BÉ nói về đôi bàn tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của mẹ ☐ Đôi bàn tay của bé ☐ Đôi bàn tay của bố

b. Mỗi câu thơ trong bài thơ trên có bao nhiêu từ?

☐ 4 từ ☐ 5 từ ☐ 6 từ

2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(lười nhác / siêng năng)

– Bạn nhỏ …………….. nhất nhà.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ua hoặc ưa

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ nhưng em đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

– HS đánh vần (đọc thầm) một lượt các tiếng có trong đề trước khi đọc thành tiếng.

– Chú ý phát âm rõ ràng từng tiếng một.

– Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

1. Đánh dấu vào đứng trước câu trả lời em chọn:

a. Bài đọc ĐÔI BÀN TAY BÉ nói về đôi bàn tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của mẹ ☑ Đôi bàn tay của bé ☐ Đôi bàn tay của bố

b. Mỗi câu thơ trong bài thơ trên có bao nhiêu từ?

☐ 4 từ ☑ 5 từ ☐ 6 từ

2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(lười nhác / siêng năng)

– Bạn nhỏ siêng năng nhất nhà.

Câu 2.

Câu 3.

– HS chép đúng các chữ

– Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định

– Chữ viết đẹp, đều, liền nét

– Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

Xem thử Đề TV1 KNTT Xem thử Đề TV1 CTST Xem thử Đề TV1 CD

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Việt lớp 1 sách cũ