Đề thi lớp 8 năm 2023 (mới nhất, có đáp án)

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Tuyển chọn, cập nhật đề thi lớp 8 năm học 2022 – 2023 tất cả các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí chọn lọc, có đáp án bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi các môn học lớp 8.

Đề thi lớp 8 năm 2023 (mới nhất, có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi, giáo án, …. lớp 8 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 8 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 8 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 8 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 8 năm 2023

Bộ đề thi Toán 8

Đề thi Giữa kì 1 Toán 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2022 (11 đề)

 • Bộ 21 Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (19 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hà Nội năm 2022 (6 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng năm 2022 (5 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh năm 2022 (6 đề)

 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề)

 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2022 (5 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán 8

 • (mới) [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

 • (mới) Bộ 10 Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • (mới) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2022 có ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 có đáp án

Đề thi Giữa kì 2 Toán 8

 • Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 2 Toán 8

 • Top 30 Đề thi Toán 8 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ đề thi Toán lớp 8 (60 đề)

Xem thêm:  Toán lớp 5 trang 164, 165: Luyện tập phép chia

Bộ Đề thi Ngữ văn 8

Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn 8

 • Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án
 • Đề cương ôn tập Ngữ văn 8 Giữa học kì 1 năm 2022 (10 đề)
 • Hệ thống kiến thức Ngữ văn 8 Giữa học kì 1 năm 2022 (15 đề + ma trận)
 • Bộ 20 Đề thi Ngữ văn lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 Hà Nội năm 2022 (10 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 Đà Nẵng năm 2022 (10 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 Hồ Chí Minh năm 2022 (10 đề)
 • Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 8 theo Thông tư 22 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn 8

 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 (có đáp án)
 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 Hà Nội có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 Đà Nẵng có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 Hồ Chí Minh có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 năm 2022 có ma trận (20 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Ngữ Văn 8

 • Top 50 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn lớp 8 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn lớp 8 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn 8

 • Top 50 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Đề thi Học kì 2 Ngữ văn lớp 8 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn lớp 8 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ văn lớp 8 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Bộ Đề thi Vật Lí 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 8 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Vật Lí lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (22 đề)
 • Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 8 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Vật lí lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 8 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Top 30 Đề thi Vật Lí lớp 8 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Vật Lí 8 Giữa học kì 1 có đáp án, cực hay
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 8 có đáp án (8 đề)
 • Bộ 12 Đề thi Vật lí lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 8 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Top 30 Đề thi Vật Lí lớp 8 Giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Vật Lí 8 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
Xem thêm:  Phân tích truyện ngắn Làng siêu hay (Sơ đồ tư duy + 19 mẫu) - Văn 9

Bộ Đề thi Hóa học 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Hóa Học lớp 8 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Hóa Học lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Hóa Học lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • Top 4 Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 8 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 8 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Top 5 Đề thi Hóa học 8 Học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Hóa học 8 Học kì 1 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 8 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 8 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Top 30 Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Hóa học 8 Học kì 2 có đáp án

Bộ Đề thi Tiếng Anh 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 8 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 8 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 năm 2022 (60 đề)

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2022 (10 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 năm 2022 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Bộ đề thi học sinh giỏi

 • Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 năm 2022 (10 đề)

 • Bộ Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 năm 2022 (10 đề)

Bộ Đề thi Tiếng Anh 8 mới Học kì 1 có đáp án

 • Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Giữa học kì 1 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án

Bộ Đề thi Sinh học 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học lớp 8 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Sinh học lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Sinh học lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • Top 4 Đề thi Sinh học lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 8 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Sinh học lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 8 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Top 4 Đề thi Sinh học lớp 8 Học kì 1 có đáp án
 • Top 8 Đề thi Sinh học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 8 Đề thi Học kì 2 Sinh học lớp 8 có đáp án
Xem thêm:  GTA 3 cheats | All codes for Xbox, PC, Switch & PlayStation

Bộ Đề thi Địa Lí 8

 • Top 4 Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí lớp 8 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Địa lí lớp 8 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Địa lí lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Địa lí lớp 8 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí lớp 8 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án

Bộ Đề thi Lịch Sử 8

 • Top 30 Đề thi Lịch Sử lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 8 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Lịch sử lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 8 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử lớp 8 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Lịch sử lớp 8 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 8 Đề thi Lịch sử lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Lịch sử lớp 8 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 8 Giữa học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử lớp 8 năm 2022 – 2023 có đáp án

Bộ Đề thi Công nghệ 8

 • Bộ Đề thi Công nghệ lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề)
 • Top 8 Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 8 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Công nghệ 8 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Công nghệ lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án

Bộ Đề thi Tin học 8

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (12 đề)
 • Bộ Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề)
 • Top 8 Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Tin học lớp 8 Học kì 1 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án (6 đề)
 • Top 8 Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 4 Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án
 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)

Bộ Đề thi GDCD 8

 • Top 4 Đề thi GDCD 8 Giữa học kì 1 có đáp án
 • Đề thi Giữa học kì 1 GDCD 8 có ma trận có đáp án (4 đề)

 • [Năm 2022] Bộ Đề thi Giữa kì 1 GDCD 8 theo thông tư 22 (8 đề)

 • Top 4 Đề thi Học kì 1 GDCD 8 có đáp án
 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 8 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 GDCD lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)
 • Top 4 Đề thi GDCD 8 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 GDCD lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)
 • Top 4 Đề thi Học kì 2 GDCD 8 có đáp án
 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 8 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 2 GDCD lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k