Top 20 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án – VietJack.com

Tin Tức Trong Ngày

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Top 20 Đề thi, Đề kiểm tra Toán lớp 1 Học kì 1 chọn lọc gồm các đề thi Giữa kì 1, đề thi Cuối kì 1 cơ bản, nâng cao có đáp án. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Tải về

Đề thi Học kì 1 Toán 1

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 3)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 5)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 1)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 2)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 3)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 4)
 • Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 5)
Xem thêm:  Viết đoạn văn ngắn về tính trung thực hay nhất - VietJack.com

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 3)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản – Đề 5)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 1)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 2)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 3)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 4)
 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao – Đề 5)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản – Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: …….

4: …….

7: …….

8: …….

9: …….

Câu 2:

1 … 3 4 … 2 3 … 2 + 1

8 … 0 7 … 9 4 + 1 … 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 =…….

2 + 0 =…….

3 + 2 = …….

1 + 2 = …….

c) 2 + 1 + 1 = …… 3 + 0 + 2 = ……

Câu 4:

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem thêm:  Viết bài văn kể lại câu chuyện về lòng thương người mà em đã

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (nâng cao – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: . Số còn thiếu trong dãy số: 1 , ….. , 3 , ….. , 5 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C . 6 , 4

Câu 2: Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất là số?

A. 9 B. 10 C . 8

Câu 3: Xếp các số: 9 , 2 , 5 , 7 theo thứ tự từ lớn đến bé?

A. 9 , 7 , 2 , 5

B. 2 , 5 , 7 , 9

C . 9 , 7 , 5 , 2

Câu 4: Số ba viết là:

A. 8 B. 6 C . 3

Câu 5: Số 8 đọc là cám?

A. Đúng B. Sai

Câu 6:

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 0; 7 ; 10 ; 4.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 8: Tính:

a)

1 + 3 = ……. 3 + 1 = ……… 3 + 2=…..….

1 + 1 + 1 = ……. 2 + 1 + 1 = …… 1 + 0 + 2 =…..….

b)

Câu 9: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

2 … 4 2 + 2 … 3

2 + 1 … 1 + 2 3 + 2 … 5

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 (cơ bản – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Các số nhỏ hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

D.10, 7, 5

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3: Sắp xếp các số 1,3,7,2,10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

Xem thêm:  Bộ câu hỏi ôn thi Rung chuông vàng lớp 3

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là:

A. 0 B. 8 C. 1 D. 10

Câu 5: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

A. 6 B. 5 C. 8 D. 4

Phần II. Tự luận

Câu 1: Tính

Câu 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

4 + 3 …. 9

4 + 6 …. 6 + 1

7 + 2….. 5 + 4

2 + 4 …. 4 + 2

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

5 + …..= 9

10 – …..= 2

….. + 4 = 8

…..- 3 = 4

Câu 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: …quả chanh?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 (nâng cao – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2: Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 4, 7, 3, 8

B. 3, 4, 7, 8

C. 8, 7, 4, 3

D. 7, 8, 3, 4

Câu 3: Số 1 lớn hơn số nào trong các số sau?

A. 0 B. 2 C. 3 D. 10

Câu 4: Kết quả của phép tính 5 + 4 – 2 là

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 5: Cho phép tính: 10 – 4 … 8

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. > B. < C. = D. +

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – … = 7

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Phần II. Tự luận

Câu 7: Tính:

2 + 8 – 4 = ……

3 – 0 + 5 =……

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

Câu 9: Viết phép tính thích hợp

Có : 5 cái bánh

Thêm : 2 cái bánh

Có tất cả: … cái bánh

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

+ = 6 – = 6

Tải về

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án