Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 (24 đề)

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 (24 đề) - VnDoc.com

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 gồm 12 đề kiểm tra môn Tiếng Việt, 12 đề kiểm tra môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và Tiếng Việt.

A. Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020

I. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 1

1. Kiểm tra đọc Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 (10 điểm)

a/ Đọc thành tiếng các vần:

âu, an, ung, om, ươm

b/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:

mái ngói, cây cau, khen thưởng, bông súng, chuối chín

c/ Đọc thành tiếng các câu:

Mùa hè vừa đến, phượng vĩ trổ bông tô đỏ sân trường. Các bạn bẻ xuống làm bướm bay trong vở.

d/ Nối ô chữ cho phù hợp:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

e/ Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

– ôm hay ơm: gối …….., bó r……..

– uôn hay uông: quả ch………………, b……….. bán

2/Kiểm tra viết Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 (10 điểm)

a/ Vần: ui, âu, anh, ươn, iêt

b/ Từ ngữ: dòng kênh, cây bàng, măng tre, hươu nai

c/ Câu:

Mèo con buồn bực

Mai phải đến trường

Bèn kiếm cớ luôn

Cái đuôi tôi ốm.

II. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 2

I. Kiểm tra đọc Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 (10 điểm)

A. Đọc thành tiếng (6 điểm)

Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)

1/ (2 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

2. (2 điểm) Chọn vần, phụ âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (1 điểm)

– ong hay ông: con …….; cây th…..

– iên hay iêng: Hà T …. ; Sầu r …..

b. Chọn phụ âm đầu x, s, ngh, ng thích hợp điền vào chỗ trống (1 điểm)

– Lá ……en , …e đạp.

– …….ĩ ngợi , ……ửi mùi.

II. Kiểm tra viết Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 (10 điểm)

a. Vần: iêu, uông, anh, iêt, ac.

b. Từ ngữ: múa hát, học vẽ, đánh đu, tập bơi

c. Câu:

Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (9 mẫu)

Bắp cải xanh

Xanh mát mát

Lá cải sắp

Sắp vòng tròn

Búp cải non

Nằm ngủ giữa

III. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 3

Phần A. Kiểm tra đọc Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

I. Đọc thành tiếng – 6 điểm

1. Đọc vần:

en

ương

ôm

ươu

iu

at

iêu

au

ưu

ưng

on

iêm

ân

âm

ôn

ơn

im

ên

yêm

ot

iên

ênh

ât

ươn

eng

ăt

ăng

et

yên

uôm

ăn

iêng

êt

om

ang

anh

inh

an

uông

am

yêu

ơt

uôn

ơm

ut

um

ưt

êu

ôt

un

2) Đọc từ:

câu cá

gió bão

líu lo

già yếu

trái lựu

con đò

khăn rằn

ôn bài

dế mèn

con lươn

hồ sen

xe tăng

rau ngót

lương khô

bánh mì

con kênh

cái cưa

rơm rạ

trẻ em

mũm mĩm

âu yếm

gõ kẻng

lá lốt

con vịt

3) Đọc câu:

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào

II. Đọc hiểu – 4 điểm (10 phút):

1. Nối (1,5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 1

2. Điền vào chỗ chấm (2,5 điểm)

a, Điền c hay k?

…..ái …..éo

…..ua bể

b, Điền anh hay inh?

tinh nh …..

k ………….. sợ

Phần B. Kiểm tra viết Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

(10 điểm (30 phút))

(Học sinh viết vào giấy ô ly)

Giáo viên đọc cho học sinh viết:

a, ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông

b,

Con suối sau nhà rì rầm chảy.

Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

IV. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 4

A. Phần đọc Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

(GV gọi từng em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu)

1. Đọc thành tiếng các vần:

oi am iêng ut

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ:

bố mẹ quê hương bà ngoại già yếu

3. Đọc thành tiếng các câu:

Đi học thật là vui. Cô giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Điểm mười thắm trang vở.

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

1. Nối câu (theo mẫu): 3 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

2. Điền vần ia hoặc vần on vào ô trống: (1 điểm)

T… chớp ; C… mèo

B. Phần viết Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1: 10 điểm

Tập chép

(Giáo viên viết lên bảng bằng chữ viết thường mỗi phần viết một dòng, học sinh nhìn bảng và tập chép vào giấy ô ly)

1. Các vần: (3 điểm)

ay eo uôm iêng ưt êch

2. Các từ ngữ: (4 điểm)

bàn ghế bút mực cô giáo học sinh

3. Câu: (3 điểm)

Làng em vào hội cồng chiêng.

V. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 1

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Xem thêm:  8 công cụ giúp bạn tự làm Ebook hoàn toàn miễn phí - DIMI BOOK

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào chỗ chấm:

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Đúng hay sai: 9 – 1 +1 = 9

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Số điền vào chỗ trống trong phép tính 6 = 3 + ….

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6

Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8.

Chị có: 6 bông hoa

Em có: 3 bông hoa

Cả hai chị em có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 9.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn: … quả chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 10. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 4: (1 điểm)

Hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

– . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

– . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 1

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là 0 => Đáp án B

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là 10 => Đáp án D

Câu 3: Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 = 7 => Đáp án B

Câu 4: 5 + 4 = 4 + 5 => Đáp án C

Câu 5: 9 – 1 +1 = 9 là đúng => Đáp án A

Câu 6: 6 = 3 + 3 => Đáp án A

Câu 7: Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, … , 9. là: 7 => Đáp án C

Câu 8: Cả hai chị em có : 6 + 3 = 9 bông hoa => Đáp án C

Câu 9: Còn 8 – 2 = 6 quả chanh => Đáp án B

Câu 10: Có 5 hình vuông => Đáp án B

B. Phần tự luận:

Bài 1:

2 + 3 = 5

4 + 0 = 4

1 + 5 = 6

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

0 + 5 = 5

Bài 2:

6 + 1 + 1 = 8

5 + 2 + 1 = 8

10 – 3 + 3 = 10

Bài 3:

8 – 2 = 6

Bài 4: Có 6 hình tam giác và 2 hình vuông.

VI. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 6; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

8 …. 6 + 2

A. >

B. <

C. =

3) Số lớn nhất trong dãy số sau ; 3, 7, 6, 8, 9, là. (0,5 điểm)

A. 9

B. 8

C. 3

4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm)

A. Có 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm) năm hai ba ……….. ………..

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Xem thêm:  Sự bổ ích của những chuyến tham quan du lịch đối với học sinh (9

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =………..

7 – 1 = ………………

10 + 0 – 4 = ………..

9 – 3 + 3 =…………….

Bài 4: Số? (1điểm)…… + 2 = 2 9 – …… = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba bảy sáu

5 2 3 7 6Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 – 1 = 6

10 + 0 – 4 = 6

9 – 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 – 0 = 9

Bài 5: a. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

VII. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1đ) Kết quả của phép tính 10 – 3 là:

A. 10

B. 7

C. 6

Câu 2: (1đ) 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + …. = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính 9 – 4 – 3 là:

A. 3

B. 1

C. 2

Câu 5: (1đ)

Có: 8 quả cam

Ăn: 2 quả cam

Còn lại: …quả cam?

A. 5

B. 6

C. 4

Câu 6: (1đ) Trong hình dưới đây có … hình vuông?

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………….Câu 8: (0,5) Điền dấu <,>,=

5 + 3 … 9

4 + 6 …6 + 2

Câu 9 : Tính

Câu 10: (1đ) Tính

5 + = 9

10 – = 2

+ 4 = 8

– 3 = 4

Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 3

I. Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Câu 1: 0,5 điểm

Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm

Đáp án A

Câu 3: 1 điểm

Đáp án B

Câu 4: 1 điểm

Đáp án C

Câu 5: 1 điểm

Đáp án B

Câu 6: 1 điểm

Tìm đúng được 5 hình vuông được 1 điểm. Tìm sai không được điểm. II. Tự luận: 4 điểm

Câu 7 (0,5 điểm):

Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Viết sai thứ tự không được điểm

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 3 < 9

4 + 6 > 6 + 2

Câu 9 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm. Tính sai không được điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 4 = 9

10 – 8 = 2

4 + 4 = 8

7 – 3 = 4

Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phép tính và kết quả được 0,5 điểm. Viết sai không được điểm.

10 – 2 = 8

Các thầy cô cần cho các em luyện tập tất cả các dạng bài Toán lớp 1 và tất cả các bài tập Tiếng Việt 1 để các em làm quen dần với chúng, giúp các em học sinh lớp 1 ôn luyện các dạng bài tập cả cơ bản lẫn nâng cao để trình độ giải bài tập của các em ngày một tiến bộ hơn nhé.

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 – 2020 (24 đề) trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.