Sách Toán lớp 4 tập 1

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Sách Toán lớp 4 tập 1 bao gồm phần Lời giải hay chi tiết cho toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 4 với những bài giải hay, hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo tải về.

Thông tin sách Toán lớp 4 tập 1

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách cung cấp đủ các bài tập cần thiết bám sát chương trình giáo khoa lớp 4 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tốt và tự tin ghi điểm trong các kì thi.

SGK Toán lớp 4 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa lớp 4 nhằm giúp các em học giỏi hơn cũng như tham khảo cho giáo viên và phụ huynh. Nội dung sách được trình bày các tiết trong tuần học của học kì 1.

Giải Sách Toán lớp 4 tập 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100000

 • Giải Toán lớp 4 trang 3, 4, 5 bài Ôn tập các số đến 100000

Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập

 • Giải Toán lớp 4 trang 6, 7 bài Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập

Các số có sáu chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp 4 trang 9, 10 bài Các số có sáu chữ số – Luyện tập

Hàng và lớp

 • Giải Toán lớp 4 trang 11, 12 bài Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

 • Giải Toán lớp 4 trang 13 bài So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

 • Giải Toán lớp 4 trang 13, 14, 15 bài Triệu và lớp triệu

Luyện tập triệu và lớp triệu

 • Giải Toán lớp 4 trang 16, 17, 18 bài Luyện tập triệu và lớp triệu
Xem thêm:  Lời bài hát Bống Bống Bang Bang; Mp3, Karaoke, Remix, Beat, Hợp

Dãy số tự nhiên

 • Giải Toán lớp 4 trang 19 bài Dãy số tự nhiên

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 • Giải Toán lớp 4 trang 20 bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

 • Giải Toán lớp 4 trang 22 bài Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Yến, tạ, tấn

 • Giải Toán lớp 4 trang 23 bài Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Giải Toán lớp 4 trang 24 bài Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Giải Toán lớp 4 trang 25, 26 bài Luyện tập giây, thế kỉ

Tìm số trung bình cộng

 • Giải Toán lớp 4 trang 27, 28 bài Tìm số trung bình cộng

Biểu đồ

 • Giải Toán lớp 4 trang 29, 31, 32 bài Biểu đồ

Luyện tập biểu đồ

 • Giải Toán lớp 4 trang 33, 34 bài Luyện tập biểu đồ

Luyện tập chung chương 1

 • Giải Toán lớp 4 trang 35, 36, 37 bài Luyện tập chung chương 1

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phép cộng và phép trừ

 • Giải Toán lớp 4 trang 39, 40 bài Phép cộng và phép trừ

Nhân một số với một tổng

 • Giải Toán lớp 4 trang 66, 67 bài Nhân một số với một tổng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 • Giải Toán lớp 4 trang 47, 48 bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Mét vuông

 • Giải Toán lớp 4 trang 65 bài Mét vuông

Nhân một số với một hiệu

 • Giải Toán lớp 4 trang 67, 68 bài Nhân một số với một hiệu

Luyện tập phép cộng và phép trừ

 • Giải Toán lớp 4 trang 40, 41 bài Luyện tập phép cộng và phép trừ

Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Giải Toán lớp 4 trang 61 bài Tính chất kết hợp của phép nhân
Xem thêm:  Lời bài hát Độ ta không độ nàng

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 • Giải Toán lớp 4 trang 71 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Biểu thức có chứa ba chữ

 • Giải Toán lớp 4 trang 44 bài Biểu thức có chứa ba chữ

Hai đường thẳng vuông góc

 • Giải Toán lớp 4 trang 50 bài Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

 • Giải Toán lớp 4 trang 51 bài Hai đường thẳng song song

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • Giải Toán lớp 4 trang 49 bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp 4 trang 69, 70 bài Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập

Luyện tập chung

 • Giải Toán lớp 4 trang 56 bài Luyện tập chung

Nhân với số có một chữ số

 • Giải Toán lớp 4 trang 57 bài Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

 • Giải Toán lớp 4 trang 58 bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 • Giải Toán lớp 4 trang 62 bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Chia cho số có một chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp 4 trang 77, 78 bài Chia cho số có một chữ số – Luyện tập

Tính chất giao hoán của phép cộng

 • Giải Toán lớp 4 trang 43 bài Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập

 • Giải Toán lớp 4 trang 45, 46 bài Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập

Chia một số cho một tích

 • Giải Toán lớp 4 trang 78, 79 bài Chia một số cho một tích

Đề-xi-mét vuông

 • Giải Toán lớp 4 trang 63, 64 bài Đề-xi-mét vuông

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

 • Giải Toán lớp 4 trang 80 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Xem thêm:  Vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của sông Đà siêu hay (12 Mẫu) - Văn 12

Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng song song

 • Giải Toán lớp 4 trang 52, 53, 54 bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng song song

Luyện tập nhân với số có ba chữ số

 • Giải Toán lớp 4 trang 74 bài Luyện tập nhân với số có ba chữ số

Luyện tập chung

 • Giải Toán lớp 4 trang 75 bài Luyện tập chung

Phép chia – Chia một tổng cho một số

 • Giải Toán lớp 4 trang 76 bài Phép chia – Chia một tổng cho một số

Luyện tập hình học

 • Giải Toán lớp 4 trang 55, 56 bài Luyện tập hình học

Biểu thức có chứa hai chữ

 • Giải Toán lớp 4 trang 42 bài Biểu thức có chứa hai chữ

Chia một tích cho một số

 • Giải Toán lớp 4 trang 79 bài Chia một tích cho một số

Nhân với số có ba chữ số

 • Giải Toán lớp 4 trang 72, 73 bài Nhân với số có ba chữ số

Chia cho số có hai chữ số

 • Giải Toán lớp 4 trang 81 bài Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)

 • Giải Toán lớp 4 trang 82, 83 bài Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)

Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

 • Giải Toán lớp 4 trang 84 bài Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

Thương có chữ số 0

 • Giải Toán lớp 4 trang 85 bài Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp 4 trang 86, 87 bài Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập

Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

 • Giải Toán lớp 4 trang 88, 89 bài Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

Luyện tập chung Chương 2

 • Giải Toán lớp 4 trang 90, 91 bài Luyện tập chung Chương 2

Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)

 • Giải Toán lớp 4 trang 91, 92, 93 bài Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)