Top 100 Đề thi Toán lớp 1 (năm 2023 có đáp án)

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Top 100 Đề thi Toán lớp 1 (năm 2023 có đáp án) - VietJack.com

Kiểm tra toán lớp 1

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 1 năm 2023 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 1 Giữa học kì 2.

Top 30 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 1 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 1

Xem thêm:  Dàn ý hình tượng người lái đò sông Đà chi tiết nhất (10 Mẫu) - Văn 12

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: …. phút

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 58, 14, 7, 80 số lớn nhất là:

A. 58B. 80C. 7D. 14

Câu 2: Số liền sau số 59 là số:

A. 63B. 62C. 61D. 60

Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số:

A. 11B. 12C. 13D. 14

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 82 …. 84 là:

A. >B. =C. <

Câu 5: Từ 10 đến 100 có bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số ấy giống nhau?

A. 8 sốB. 9 sốC. 10 sốD. 11 số

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

13 + 3 =

20 + 5 =

12 + 17 =

20 + 20 =

30 + 14 =

42 + 56 =

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 84, 15, 1, 49, 20 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+) Số 82 gồm …chục và ….đơn vị.

+) Số 47 gồm …chục và ….đơn vị.

c) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

72 … 90

23 + 40 …. 60

10 + 25 … 22 + 13

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái chỉ bạn đá quả bóng vào gôn:

Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 1

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: …. phút

Xem thêm:  Dàn ý Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành hay

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 47 – 13 là:

A. 35 B. 32 C. 44 D. 34

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 58, 61, 74, 92 là:

A. 61 B. 58 C. 92 D. 74

Câu 3: Số liền sau của số 89 là số:

A. 89 B. 90 C. 91 D. 92

Câu 4: Cách đọc “Ba mươi sáu” biểu thị số:

A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số 20, 30, 40, ….là:

A. 54 B. 50 C. 41 D. 53

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

22 + 4 47 – 5 35 + 22 98 – 75

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 38, 16, 95, 9, 13 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

45 …. 40 22 + 1 …. 35 – 11 50 + 4 …. 58 – 4

Bài 3 (1 điểm): Đếm số hình tam giác có trong hình vẽ dưới đây:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 1

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: …. phút

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số cần điền vào chỗ chấm … – 4 = 3 là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 2: Số ở giữa số 26 và 28 là số:

Xem thêm:  Cách sử dụng tính năng Crush bí mật trên Facebook Dating

A. 29 B. 28 C. 27 D. 26

Câu 3: Số “hai mươi lăm” được viết là:

A. 20 B. 25 C. 50 D. 52

Câu 4: Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là:

A. 8 B. 60 C. 86 D. 68

Câu 5: Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?

A. 92 B. 43 C. 67 D. 95

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

16 + 2 15 – 1 15 + 3 18 – 4 11 + 6 19 – 7

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 52, 13, 6, 31, 49, 20 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Tính:

11 + 5 16 – 4 17 – 5 12 + 7

Bài 2 (2 điểm):

a) Trả lời các câu hỏi dưới đây:

+ Số 52 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

+ Số 94 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

+ Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

11 …. 58 36 …. 27 11 + 2 …. 18 – 5

Bài 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 1 có đáp án hay khác:

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án

 • Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (50 đề)

 • Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2