Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back (trang 48) – VietJack.com

Tin Tức Trong Ngày

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Looking back trang 48 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back (trang 48) – Tiếng Anh 7 Global Success

Vocabulary

1 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write a word or phrase in each blank to go with given words ( Viết một từ hoặc cụm từ ở mỗi chỗ trống với các từ đã cho)

Lời giải:

1. pictures, images

2. arts, songs, dances

3. passages, poems

4. films, music video, dramas

Hướng dẫn dịch:

1. vẽ: một bức tranh, một cô gái, một ngôi nhà

2. biểu diễn: một bài hát, một điệu nhảy, một màn múa rối nước

3. viết: một bức thư, một đoạn văn, một đoạn miêu tả

4. xem: một bộ phim, một video, một chương trình

2 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage ( Điền vào chỗ trống với một từ hoặc một cụm từ từ trong bảng để hoàn thành đoạn văn)

exhibition paintings art collections works of art visitors

The Louvre Museum is the world’s largest art museum. It is in Paris, France. It has one of the most impressive (1) in history. The museum opened on 10 August 1793 with a(n) (2) of 537 paintings. The Louvre Museum now contains more than 380,000 objects, and displays 35,000 (3) It exhibits sculptures, objects of art, drawings, and other valuable works. It is the world’s most visited museum. About 25,000 (5) come to see it per day. Most of them are foreign tourists.

Xem thêm:  Soạn bài Trong lòng mẹ | Ngắn nhất Soạn văn 8

Lời giải:

1-art collections

2- exhibition

3-works of art

4. paintings

5. visitors

Giải thích:

– exhibition (n) triển lãm

– art collections (n) bộ sưu tập nghệ thuật

– paintings (n) tranh vẽ

– works of art (n) tác phẩm nghệ thuật

– visitors (n) du khách

Hướng dẫn dịch:

Bảo tàng Louvre là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó ở Paris, Pháp. Nó có một trong những bộ sư tập nghệ thuật lớn nhất thế giới. Bảo tàng mở của vào ngày 10 tháng 8 năm 1793 với một bộ sưu tập gồm 537 bức tranh. Bảo tàng Louvre bây giờ bao gồm hoặc 380.000 hiện vật và trưng bày 35.000 tác phẩm nghệ thuật. Nó trưng bày tượng, hiện vật nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật, tranh và những tác phẩm có giá trị khác. Nó là bảo tàng được thăm nhiều nhất trên thế giới. Khoảng 25.000 khách đến thăm mỗi ngày. Hầu hết là khách nước ngoài

Grammar

3 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words ( Hoàn thành câu, sử dụng các từ trong ngoặc. Thêm các từ cần thiết)

1. I think the Temple of Literature is as Quan Thanh Temple. (old)

2. I don’t like this film very much. It is the original book. (different)

3. Some students say maths is than music, but I don’t think so. important)

4. My grandma thinks modern life is as life in the past.(not/good)

5. Learning to play the guitaris I thought.(not/easy)

Xem thêm:  Tả nhân vật trong truyện mà em thích (8 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Lời giải:

1-old as

2-different from

3-more important

4-not as good

5- not as easy as

Giải thích:

Cấu trúc so sánh bằng: S1 + be + as + adj + as + S2

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ nghĩ Văn miếu lâu đời như chùa Quán Thánh

2. Tớ không thích bộ phim này lắm. Nó khác so với sách gốc

3. Một số học sinh nói toán quan trọng hơn âm nhạc, nhưng tớ không nghĩ thế.

4. Bà tớ nghĩ cuộc sống hiện đại không tốt như cuộc sống ở quá khứ.

5. Học đánh đàn thì không dễ như tớ nghĩ.

4 (trang 47 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Rewrite the sentences, using the given words ( Viết lại câu sử dụng các từ đã cho)

1. Playing video games is not as good as exercising. (better)

2. Duong’s father draws animals better than Duong. (well)

3. This painting is not as valuable as the Mona Lisa. (more)

4. David is more artistic than Nick. (not as)

5. The second version of the play is not different from the first. (like)

Lời giải:

1. Exercising is better than playing video games

2. Duong doesn’t draw as well as his father

3. Mona Lisa is more valuable than this painting

4. Nick is not as artistic as David

5. The second version of the play is like the first

Hướng dẫn dịch:

1. Tập thể dục tốt hơn chơi trò chơi điện tử

2. Dương không vẽ giỏi như bố

3. Mona Lisa có giá trị hơn bức tranh này

Xem thêm:  Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) - Lịch sử 4 trang 60

4. Nick không nghệ thuật như David

5. Phiên bản thứ hai của vở kịch giống như phiên bản đầu tiên

Bài giảng: Unit 4 Looking back – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 7

 • Getting Started (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Trang and Nick talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

 • A Closer Look 2 (trang 43, 44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write like, as, or different in the gaps… 2. Finish the second sentence in each pair

 • Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the dialogue… 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings

 • Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with a partner… 2. Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear

 • Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k