Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức và hướng dẫn cách khai chi tiết

Tin Tức Trong Ngày

Lý lịch viên chức mẫu hs01

1. Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức và hướng dẫn cách khai chi tiết:

Cơ quan quản lý viên chức………….Số hiệu viên chức………..

Đơn vị sử dụng viên chức …………

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):…………

2) Tên gọi khác: …………

3) Sinh ngày:………tháng………….năm……… . Giới tính (nam, nữ):…………

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…………..

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………..

6) Dân tộc:………… 7) Tôn giáo:…………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:…………

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:…………

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:..….………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.…………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:…………

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức:………… Mã số:…………

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……………

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:…………

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:…………15.4-Quản lý nhà nước: …………

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:…………

15.6-Ngoại ngữ:………15.7-Tin học: ……………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:………/……/…………

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội:…………

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.……………

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):………… Năm được phong:……………

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking Back (trang 46)

20) Sở trường công tác:…………

21) Khen thưởng:…………22) Kỷ luật : …………

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:…………Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……….

24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:……………

(Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:……………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: …………

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú:

– Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

– Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,…

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

– Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):…………….

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):………………

– Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?………………

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội …?)

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội …?)

Xem thêm:  Lời bài hát Em Không Là Duy Nhất ca sĩ Tóc Tiên

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

Mã số

Bậc lương

Hệ số lương

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC……………

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời

khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Thế nào là cán bộ? Thế nào là viên chức? Thế nào là công chức?

2. Hướng dẫn cách khai chi tiết mẫu sơ yếu lý lịch viên chức:

– Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ của viên chức bao gồm:

+ Họ và tên (ghi đầy đủ tên trong giấy khai sinh, lưu ý phải viên in hoa).

+ Tên gọi khác: bí danh dùng trong môi trường cách mạn hay trong văn học nghệ thuật,…

+ Ngày tháng năm sinh.

+ Giới tính.

+ Nơi sinh: cung cấp theo đúng giấy khai sinh.

+ Quê quán: ghi nơi sinh của cha đẻ hoặc ông nội.

Ví dụ: xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

+ Dân tộc: ghi nhận theo đúng Giấy khai sinh.

+ Tôn giáo: ghi nhận theo đúng Giấy khai sinh.

+ Địa chỉ đăng ký thường trú.

+ Địa chỉ ở hiện nay.

– Thông tin về nghề nghiệp của viên chức:

+ Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ghi công việc làm trước khi được tuyển dụng.

+ Ngày tuyển dụng: theo quyết định tuyển dụng.

+ Chức vụ hiện tại.

+ Chức vụ kiêm nhiệm (nếu có).

+ Công việc được giao chính thức.

+ Chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Thông tin về mã số, bậc lương, hệ số lương và ngày/tháng/năm được hưởng lương, hệ số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có).

– Thông tin về trình độ học tập của viên chức:

+ Trình độ giáo dục phổ thông.

+ Trình độ chuyên môn cao nhất: lưu ý chỉ kê khai trình độ chuyên môn cao nhất.

+ Trình độ lý luận chính trị.

+ Trình độ quản lý nhà nước.

+ Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành.

+ Trình độ ngoại ngữ.

+ Trình độ tin học.

– Thông tin về hoạt động Đảng:

+ Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: lưu ý ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Trường hợp được công nhận là Đảng viên chính thức thì ghi nhận rõ ngày, tháng, năm được công nhận.

+ Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: ghi rõ ngày, tháng, năm tham gia và công việc trong tổ chức.

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Lịch sử học kì 1 (5 đề)

+ Ngày nhập ngũ: ghi rõ thông tin ngày, tháng, năm đi bộ đội hoặc công an.

+ Các danh hiệu được phong tặng cao nhất (nếu có).

+ Học hàm được phong.

+ Sở trường công tác.

+ Khen thưởng nếu có như Bằng khen, Giấy khen, Huy chương, Huân chương.

+ Kỷ luật: ghi nhận thông tin hình thức kỷ luật cao nhất.

– Thông tin về tình trạng sức khỏe:

+ Tình trạng sức khỏe: tốt, trung bình, kém.

+ Thông tin rõ về chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

+ Thương binh hạng mấy (nếu có).

– Tóm tắt lại quá trình công tác: lưu ý ghi theo trình tự thời gian.

– Ghi nhận đặc điểm lịch sử của bản thân:

Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…).

– Thông tin về quan hệ gia đình:

Thông tin về mối quan hệ với người đang kê khai gồm họ và tên; năm sinh; quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở.

– Thông tin về quá trình lương: ghi theo thời gian tháng/năm, mã số, bậc lương, hệ số lương.

– Thông tin về nhận xét, đánh giá của đơn vị sự nghiệp mà viên chức đang làm việc.

Xem thêm: Cán bộ công chức, viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp?

3. Mục đích của việc kê khai sơ yếu lý lịch viên chức:

Mẫu kê khai sơ yếu lý lịch viên chức là một trong những giấy tờ quan trọng. Mỗi viên chức đều sẽ phải có trách nhiệm thực hiện đúng, đủ trong việc kê khai những thông tin, dữ liệu về các nhân mình. Việc sử dụng mẫu kê khai sơ yếu lý lịch nhằm mục đích như sau:

– Kê khai những thông tin cơ bản nhất các thông tin như nguồn gốc gia đình, quá trình học tập và làm việc gọi tắt là lý lịch cá nhân.

– Đây là một trong những cơ sở dữ liệu góp phần giúp cho đơn vị, nơi phụ trách, quản lý viên chức có thể nắm rõ được các dữ liệu thông tin cơ bản của cá nhân viên chức đó. Từ đó khi nắm bắt rõ sẽ có cơ sở để xem xét bố trí, sắp xếp việc làm cho viên chức phù hợp với khả năng của mỗi người.

– Hỗ trợ giấy tờ khi làm các thủ tục hành chính.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viếtbiểu: