Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên năm 2022 – 2023 (8 Mẫu)

Tin Tức Trong Ngày

Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên là biểu mẫu mà mỗi cá nhân giáo viên sẽ đăng ký mục tiêu của mình đặt ra trong một năm, một quý, một tháng với mục đích phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Vào những dịp cuối kì hay cuối năm học sẽ là căn cứ đối chiếu để xem cá nhân đó đã đạt được mục tiêu hay chưa, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân.

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân giáo viên cũng chính là tiền đề cho giáo viên phấn đấu, hoàn toàn mục tiêu đề ra, cũng như dùng làm căn cứ nhận xét cuối năm học. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu đăng ký danh hiệu thi đua của Tổ chuyên môn. Vậy sau đây là TOP 8 mẫu đăng ký thi đua của cá nhân giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT, mời các bạn tải tại đây. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên.

Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên năm 2022 – 2023

  • Bản đăng ký thi đua của cá nhận giáo viên
  • Hướng dẫn cách viết bản đăng ký thi đua
  • Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Mầm non
  • Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Tiểu học
  • Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THCS
  • Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THPT

Bản đăng ký thi đua của cá nhận giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG:……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CỦA CB, GIÁO VIÊNNĂM HỌC 20….. – 20…..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công:

+ Nhiệm vụ chính:………………………………………………

+ Công tác kiêm nhiệm:…………………………………………

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phối hợp với Công đoàn phát động trong năm học 20….. – 20…… Tôi xin đăng kí thi đua trong năm học 20….. – 20….. cụ thể như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

– Hưởng ứng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 20….. – 20….. bằng việc thực hiện phong trào do Chi bộ, BGH và Công đoàn nhà trường lựa chọn: “Mỗi thầy cô giáo làm thay đổi một học sinh”, đăng kí cụ thể:

Tên học sinh

Lớp

Nội dung ĐK làm thay đổi

Kết quả

Ghi chú

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

– Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân.

– Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức, thực hiện tốt quy chế của ngành, các quy định của cơ quan đơn vị, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo, có lối sống lành mạnh, thẳng thắn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học.

– Sống mẫu mực trong sáng, có uy tín trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp với học sinh và nhân dân.

– Trong giảng dạy luôn đem hết tinh thần trách nhiệm của người giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh đạt chất lượng tốt nhất, luôn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

– Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.

– Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt.

– Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, cộng đồng và tổ chức Đoàn, Đội trong trường tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, đảm bảo tính khách quan công bằng, chính xác và có tác dụng giáo dục học sinh.

2. Công tác chuyên môn: (Giáo viên nào không làm công tác chủ nhiệm bỏ các mục có liên quan đến chủ nhiệm)

– Soạn và giảng dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, lồng ghép, giảm tải, tích hợp đúng quy định.

– Nghiêm chỉnh chấp hành quy định: dạy thêm, học thêm theo Quyết định UBND tỉnh và của nhà trường.

– Thực hiện chấm và trả bài kiểm tra đúng quy định.

– Việc thực hiện hồ sơ sổ sách cá nhân luôn đảm bảo đúng quy định. Chất lượng giờ dạy luôn đạt.

– Sử dụng và làm đồ dùng dạy học đúng quy định. Đặc biệt luôn áp dụng tiết dạy công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tiết dạy.

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định.

– Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:……. ( bộ môn, số lượng đạt cấp huyện, tỉnh)

– Công tác phụ đạo học sinh yếu kém:

– Đăng kí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

– Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Công tác hướng dẫn học sinh lao động và hoạt động ngoại khóa:

– Chất lượng bộ môn giảng dạy:

LớpHSChất lượng bộ môn………Ghi chúGiỏiKháTbYếu (kém)TS%TS%TS%TS%6789

– Xếp loại học lực lớp chủ nhiệm:

STTLớpSỉ sốXếp loại học lựcGiỏi %Khá %TB %Yếu %Kém %1

– Hạnh kiểm lớp chủ nhiệm.

STT

Lớp

Sỉ số

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt %

Khá %

TB %

Yếu %

Kém %

1

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng:

– Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS:

– Tỉ lệ duy trì sĩ số (Tỉ lệ học sinh bỏ học):

3. Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác nào thì thể hiện nội dung đó)

a. Công tác tổ trưởng chuyên môn:

– Kết hợp với Hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học, chương trình hoạt động giáo dục.

– Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

– Tổ chức họp tổ đúng quy định.

– Duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên trong tổ đúng quy định.

– Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá, xếp loại vên chức vào cuối học kì, cuối năm học.

– Nêu rõ chỉ tiêu đăng kí của tổ:

+ Giáo viên giỏi trường:

+ GVCN giỏi: trường: huyện:

+ Học sinh giỏi huyện: Tỉnh:

+ Đạt lao động tiên tiến:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:

+ HS đạt giải KHKT; NCKH: huyện Tỉnh:

b. Công tác thư viện: (đăng kí theo đặc thù công tác kiêm nhiệm)

c. Công tác thiết bị:

d. Công tác y tế chữ thập đỏ:

e. Công tác công đoàn:

………………………………………

4. Đăng kí thi đua danh hiệu cá nhân cuối năm: (Đánh dấu x vào dòng tương ứng )

– Đạt lao động tiên tiến: …………………..hoàn thành nhiệm vụ:………….

– Chiến sĩ thi đua cơ sở:………

– Huyện khen:………

– Giáo viên giỏi trường: huyện: tỉnh:………….

– GVCN giỏi cấp: Trường: huyện:

Trên đây là toàn bộ nội dung đăng kí thi đua của cá nhân tôi trong năm học 20….. – 20….., đề nghị hiệu trưởng nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đăng kí đầu năm.

…………….., ngày………tháng……..năm 20…..

Giáo viên đăng kí(Ký và ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

………………………………………………………….

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Mầm non

Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG:……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm:  Think of something that happened to you or another person

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂNNăm học………

– Họ và tên:…………………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường phát động trong năm học …………….., Tôi xin đăng kí, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số TTCông tác chuyên môn (ghi cụ thể)Tùy vào nhiệm vụ cụ thể (CBQL, GV, NV) và đặc trưng từng cấp học để đăng kí cho phù hợpPhấn đấu kết quả hoàn thành(Tỷ lệ %)0102030405……………

VD: Đối với CBQL (Mầm non) thì đăng kí những nội dung liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo nhà trường, chẳng hạn như CBQL Mầm non có thể đăng kí:

– Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp (Đặc biệt trẻ 5 tuổi): Nêu rõ tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ ăn trưa tại trường, các biện pháp để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

– Việc duy trì sĩ số và các chỉ tiêu cần đạt (trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, bé ngoan, bé đi học đều )

– Quản lý công tác thu, chi và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

– Công tác xây dựng đội ngũ…..

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: (Sống giản dị trong sáng và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của người giáo viên)

– Về đoàn kết: (Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, luôn thực hiện lối sống lành mạnh giữ gìn văn hoá, nếp sống văn hoá)

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: (Lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu XHCN tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị)

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (Không ngừng nổ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: (Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa)

– Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: (Tham gia đầy đủ các phong trào được… đề ra)

– Về tham gia phong trào thi đua: (Thực hiện đăng ký thi đua đầu năm và tham gia các phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn phát động)…

I. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU

1. Danh hiệu thi đua Nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

VD: Chiến sĩ thi đua cơ sở

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

VD: Vào Đảng Cộng sản Việt Nam

II. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN (SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

– Tên sáng kiến:…………………………………………………………………………

– Phạm vi áp dụng: ……………………………………………………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: ……………………………………………………….

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học ………, đề nghị lãnh đạo đơn vi, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng kí.

Xác nhận của thủ trưởngCơ quan, đơn vị

(Kí, đóng dấu)

………………………..

………………, ngày tháng năm …….

Người đăng kí(Kí)

………………………..

Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……TRƯỜNG MẦM NON ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….tháng …..năm 20..

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂNNĂM HỌC 20– 20..

Họ và tên: …………………………………..

Chức vụ:……………………………………..

Sinh ngày: ………………………………….

Nhiệm vụ được phân công:…………..

– Công tác chính: ………………………………………………………………………………………

– Công tác kiêm nhiệm: …………………………………………………………………………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động năm 2021-2022, tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các tiêu chí, danh hiệu thi đua như sau:

1. Đăng ký nội dung sáng kiến: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………….

2. Đăng kí danh hiệu thi đua:

2.1. Danh hiệu lớp: ………………………………………………..………..…………

2.2. Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp (ghi rõ cấp Trường, Huyện):……………..

……………………………………………………………………………………………………..

2.3. Danh hiệu cá nhân: ( CSTĐ, LĐTT, HTNV):…………………..………….

2.4. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVMN:……………………………………………..

2.5. Xếp loại viên chức: …………………………………………………………………….

2.6. Danh hiệu Giỏi việc trường – Đảm việc nhà:…………………….……….…

3. Đăng ký chỉ tiêu cụ thể:

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3.2. Công tác chuyên môn:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3.3. Công tác khác:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20….-20.., đề nghị Hội đồng thi đua trường mầm non…… theo dõi tạo điều kiện để cá nhân tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

…………………….……

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞCHỦ TỊCH

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Tiểu học

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc-o0o-

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

– Họ và tên: ……………………………………………..……..

– Chức vụ: Giáo viên.

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………..

– Nhiệm vụ được phân công: + Tổ trưởng Tổ khối…..

+ Giảng dạy và chủ nhiệm lớp…….

Để hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên phát động trong năm học 20…. – 20….. Tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STTCông tác chuyên môn (Ghi cụ thể)Kết quả(Tỉ lệ hoàn thành % KH)AHọc sinhHoàn thành chương trình môn học100Hoàn thành chương lớp học100Hoàn thành chương trình cấp học100Phát triển năng lực: Đạt100Phẩm chất: Đạt100Lớp VSCĐ cấp trườngXLớp tiên tiếnXDuy trì sĩ số100Tỷ lệ chuyên cần99Khen thưởngHoàn thành Xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện14em = 42,4%Có thành tích vượt trội về môn Toán, Tiếng Việt10 em = 30,3%BGiáo viênHồ sơ tốtXGiáo viên giỏi tỉnhXGiáo viên giỏi huyệnGiáo viên giỏi trườngGiáo viên thực hiện đúng đánh giá xếp loại HS TTXSáng kiến kinh nghiệm cấp trườngXXếp loại Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệpXCKết quảXếp loại LĐTTXChiến sỹ thi đua cấp cơ sởX

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Về đoàn kết: Bản thân luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Không ngừng học hỏi và tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác.

– Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hoá.

– Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: Gương mẫu đi đầu trong công tác, đồng thời động viên các thành viên trong tổ tích cực tham gia.

– Về tham gia phong trào thi đua: 100%.

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước:

– Lao động tiên tiến.

– Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.

2. Danh hiệu thi đua của Đảng: Đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

IV. ĐĂNG KÍ SÁNG KIẾN:

– Tên sáng kiến: Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Lớp……

– Phạm vi áp dụng: Tổ khối……

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: Học sinh có tiến bộ rõ rệt về chữ viết.

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị Hội đồng thi đua- Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

HIỆU TRƯỞNG

…..,ngày….. tháng…. năm…….

Người đăng ký

Mẫu 2

TRƯỜNG THCS …TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc-o0o-

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 20… – 20….

Họ và tên giáo viên:………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………….Ngày sinh………………………..

Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………

Năm vào ngành:……………………………………………………………………………

Chức vụ: Giáo viên

Xem thêm:  Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa | Ngắn nhất Soạn văn 12

Nhiệm vụ phân công:…………………………………………………………………….

Tổ khối: ( CD, TKHD ……….. )

Giảng dạy:……………………………………………………………………………………

Chủ nhiệm: ………………………………………………………………………..…….

BẢN THÂN XIN ĐĂNG KÝ NHƯ SAU:

I. NỘI DUNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

STT

Nội dung

1

Công tác chuyên môn

Giữa học kì 1 Kết quả : TỈ lệ : HTT 48 %

Tỉ lệ : HT 50 %

Tỉ lệ : CH 20%

2

Hồ sơ giáo viên : (theo điều lệ) được xếp loại :

Tốt : ? Trong năm học : TỐT

Khá ? : ……………..

3

Thao giảng theo hướng dẫn bộ phận chuyên môn có thể đưa cao hơn không được thấp hơn

Số tiết dự giờ 18 tiết / 1 năm

4

Dự giờ theo hướng dẫn bộ phận chuyên môn có thể đưa cao hơn, không được thấp hơn.

4 tiết trên 1 năm

5

Đồ dùng dạy học tự làm

12 bộ và các mô hình dạy học. Cắt dán trang trí, in tranh màu, vẽ ….

6

Chấm đánh giá trả bài học sinh theo quy định

Giỏi ; 40 %

Khá : 50 %

TB : 10 %

7

Cuối học kì 1

Htt : ………………

Ht : ……………….

Cht : ……………….

7

Học sinh giỏi cấp trường, giỏi huyện, giỏi tỉnh

Học sinh giỏi cấp trường. 40 %

Xếp loại đánh giá học sinh theo hướng dẫn thông tư mới

8

Xếp loại đánh giá theo thông tư giữa học kì 2

Hoàn thành tốt : GHK 2 ……………..

Hoàn thành : GHK 2 …………….

Chưa hoàn thành :GHK2 ……………..

9

Xếp loại đánh giá học sinh theo thông tư hướng dẫn của từng bậc học.

Hoàn thành tốt : Học kì 2 ……………..

Hoàn thành : Học kì 2 …………….

Chưa hoàn thành : Học kì 2 …………….

10

Duy trì số lượng học sinh chiếm cuối năm

( Giáo viên chủ nhiệm )

Số lượng đầu năm. 100 %

Số lượng cuối năm : 99 %

11

Thực hiện các hoạt động chuyên môn khác

( nếu có )

Đảm bảo : 99 %

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Việc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chỉ đạo của ngành

Làm việc và học tập đúng chính pháp luật nhà nước không vi phạm pháp luật, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, trung thực giảng dạy đầy đủ giảng dạy tốt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn là người gương mẫu, tuyên truyền đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước.

2. Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ Thuộc các vận động và phong trào thi đua : xây dựng gia đình văn hóa.

Luôn luôn là người học tập và làm việc theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh, , luôn tuyệt đối trung thành với đảng với nhân dân. Luôn là người luôn luôn tiên phong gương mẫu xứng đáng là nhân viên giáo viên trong trường làm việc theo đường lối chuẩn mực đạo đức, chuẩn mucj kiến thức., luôn đi theo con đường cách mạng, yêu quê hương đất nước, không làm điều gì sai phạm vi phạm pháp luật.

Xây dựng nền văn hóa giáo dục đầy đủ.

3. Việc học tập nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ của mình và phải luôn rèn luyện chuyên môn hằng ngày, hằng tuần hằng tháng, soạn giảng đầy đủ, luôn luôn theo con đường của đảng Hồ Chí Minh, tưởng Mác – lêNin

4. Thực hiện lối sống tác phong đạo đức nhà giáo, xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

– Luôn biết quý trọng người thân và mọi người xung quanh, xây dựng khối đoàn kết, xây dựng văn hóa và đời sống trong sạch vững mạnh

III.. DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua ( lao động tiên tiến). Chiến sĩ thi đua cơ sở. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ……….

Chiến sĩ thi đua : ……………………………………………………………………………………………

2. Hình thức khen thưởng ( UBND huyện tặng giấy khen ……………….

UBND tỉnh tặng Bằng khen : …………………………

IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM :

Tên sáng kiến ; Toán, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử, địa lí.

Cách sáng kiến trong giảng dạy;

Khi dạy bài học thực tiễn : Dạy bài học lịch sử : Trong bài 5 : Phan Bội Châu và phong trào đông du ở lớp 5 : Khi nói đến Phan Bội Châu Học sinh chưa hiểu được Phan Bội Châu là người như thế nào. em có sáng kiến về phương pháp dạy học, là gv nên trình bày cho hs sinh và nêu lên tiểu sử của ông và giải thích ông có tình yêu quê hương đất nước, ông đã lập ra hội phong trào đông du để cứu dân cứu nước, trong khi Nhật và Pháp đô hộ đất nước Việt Nam. Gv có sáng kiến là cần giải thích phong trào đông du là họ làm gì và từ đó học sinh hiểu được phong trào đông du

Hoặc là khi dạy môn toán. Dạy về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 một nghìn là giáo viên em có một sáng kiến là dùng mô hình đồ dùng dạy học trực quan để dạy.

Khi dạy các bài toán về cộng trừ nhân chia là giáo viên cần sử dụng mô hình chuyên nghiệp để dạy học sinh. Dạy tiếng việt dung tranh ảnh in màu, in thêm trong việc sáng tạo, vì dạy bài Nhớ Việt Bắc, có rừng xanh có hoa chuối, có hoa mơ, có em gái măng, có trăng rọi hòa bình đều cần phải khai thác thêm các bức tranh và hình ảnh.

Hiệu quả sáng kiến mang lại: Hiệu quả cho các em nhớ kỹ bài, và làm bài học trong sáng hơn, phong phú hơn

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. của bản thân đề nghị hội đồng thi đua, hội đồng thi đua phòng GD&ĐT, hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung để đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

…., ngày……tháng…..năm……..

Người đăng ký

Mẫu 3

TRƯỜNG TH…TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc-o0o-

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUATHỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20….-20….

Kính gửi: – Hội đồng TĐ-KT ngành GD&ĐT

– Hội đồng TĐ-KT- UBND huyện ……………………

– Họ và tên cá nhân: ……………………………………………….

– Chức vụ: Giáo viên

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………… – …………………..

– Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ CM-NV: Đại học Tiểu học

– Ngày vào Đảng: 3/4/2008; Ngày chính thức: 3/4/2009

– Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 19/04/1993 ;

Nơi vào Đoàn: Trường ……………………

– Danh hiệu thi đua đã đạt được 2 năm liền kề:

+ Năm học 20….-20….: Lao động tiên tiến

+ Năm học 20….-20….: CSTĐ cấp cơ sở

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, tôi xin đăng ký Danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng trong năm học 20….-20…. như sau:

I. DANH HIỆU THI ĐUA:

– Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

– Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện ……………………

III. NỘI DUNG PHẤN ĐẤU:

1. Nhiệm vụ được giao:

– Về tư tưởng, đạo đức, lối sống: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm và đầy đủ nội quy, quy định của ngành cũng như của nhà trường đề ra. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh; gương mẫu trong công tác và xây dựng đơn vị; đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp.

– Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ; dạy đúng , đủ chương trình SGK có bám sát vào chuẩn KTKN và nội dung giảm tải đồng thời lồng ghép rèn kĩ năng sống và giáo dục môi trường cho học sinh; chấm và chữa bài cho học sinh thường xuyên, công bằng, khách quan.

– Tiếp tục áp dụng giải pháp hữu ích “Một số giải pháp giúp học sinh yếu lớp5”mà bản thân đã xây dựng và thực hiện từ năm học 20….-20…. đồng thời áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu Lớp 5” mà bản thân đã xây dựng trong năm học này. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng các kỹ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh.

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn do ngành và trường tổ chức. Thường xuyên dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Tự tìm tòi qua các tài liệu để trau dồi các kiến thức về chuyên môn để từng bước nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.

– Tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành và trường phát động, có bản đăng ký thi đua, bản báo cáo thành tích đúng mẫu quy định, nộp đủ các chứng cứ cần thiết minh chứng cho các thành tích.

Xem thêm:  TOP 28 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 (Sách mới)

2. Hướng phấn đấu chỉ tiêu đạt được:

* Chỉ tiêu về học sinh:

– Về hạnh kiểm: 30/30 học sinh đạt tỷ lệ 100% học sinh có hạnh kiểm thực hiện đầy đủ.

– Về học lực: Giỏi: 6/30 học sinh chiếm 20%.

Khá: 12/30 học sinh chiếm 40%.

TB: 12/30 học sinh chiếm 40%.

Không có học sinh yếu kém

– 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

* Chỉ tiêu về giáo viên:

– Đạt tay nghề giỏi.

– 5% tiết dạy bằng giáo án điện tử.

– Hồ sơ sổ sách đầy đủ.

3. Tên sáng kiến giải pháp khoa học thực hiện trong năm học 20….-20….:

“Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu Lớp 5”

4. Biện pháp thực hiện: Hoàn thành trong năm học 20….-20….

5. Đăng ký chỉ tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu thi đua nhà nước

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2. Chỉ tiêu thi đua công đoàn

– Đoàn viên xuất sắc cấp trường

– Đoàn viên xuất sắc cấp huyện

– Gia đình nhà giáo văn hóa

Tôi xin đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học, phấn đấu đạt các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký với Hội đồng TĐ-KT các cấp.

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

….………., ngày…….. tháng……năm…….

Người đăng ký

(ký, họ và tên)

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THCS

TRƯỜNG THCS …TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc-o0o-

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂNNĂM HỌC 20…. – 20….

– Họ và tên:………………………………….

– Sinh ngày:…………………………………

– Chuyên ngành đào tạo:……………….

– Chức vụ:……………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 20…. – 20….. Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu đăng ký thi đua:…………………

– Giáo viên dạy giỏi cấp:………………………

– Tên đề tài SK:…………………………………..

– Tên chuyên đề thực hiện:…………………..

CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của ngành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

2. Công tác chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt của phó hiệu trưởng.

– Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định

– Hồ sơ giáo viên đạt loại: Tốt

– Giảng dạy: Giỏi

– HS đạt giải văn hóa giỏi cấp huyện:

– HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh:

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:

+ Dự giờ đủ 20 tiết/năm học;

+ Dạy 2 tiết giáo án điện tử;

+ Thực hiện chuyên đề theo phân công.

– Chất lượng môn dạy:

Khối/lớp

Môn học

Tổng số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

– Thực hiện chương trình BDTX năm học 20…. – 20…. xếp loại: Giỏi

3. Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Công tác kiêm nhiệm:

* Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến – chi đội vững mạnh.

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Học sinh giỏi cấp huyện: 3 em = 9,375% , cấp tỉnh: 1 em = 3,125%

Học sinh tiên tiến: 16 em = 50 % học sinh giỏi toàn diện: 3 em = 9,375%

* Về hạnh kiểm:

Sĩ số lớp Cả nămTốtKháTBYếu

* Về học lực:

Sĩ số lớp Cả nămGiỏiKháTBYếu

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

…., ngày……tháng…..năm……..

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THPT

TRƯỜNG THPT…….

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…tháng….năm…….

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂNNăm học 20…. – 20….

– Họ và tên:……………………………………………….

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công tác:………………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………………………

Để hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2019 – 2020 tôi xin đăng ký các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công tác chuyên môn:

Hồ sơ giáo án (Tốt, khá, TB, yếu):….

Dự giờ:… tiết.

Thao giảng:…. tiết. Trong đó đạt loại Giỏi:…. tiết.

Dạy học có ứng dụng CNTT:… tiết/năm học

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu thi KHKT:…. đề tài

Viết SKKN đạt cấp trường/tỉnh:….

HSG bộ môn cấp trường:…. HS(……%), cấp tỉnh:… ….HS(……%)

Chất lượng học tập môn: (tính theo %)

Lớp

Sĩ số

Học kỳ I

Cả năm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

2. Công tác chủ nhiệm:

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa………

Học sinh giỏi cấp trường:….HS(……%), cấp tỉnh:….HS(……%)

HKI: HS tiên tiến:….HS(……%), HSG toàn diện:….HS(……%),

Cả năm: HS tiên tiến:….HS(……%), HSG toàn diện:….HS(……%)

Về hạnh kiểm: (tính theo %)

Sĩ số

Học kỳ I

Học kỳ II

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

Về học lực: (tính theo %)

Sĩ số

Học kỳ I

Học kỳ II

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua học kỳ I:…

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua cả năm:…

Học sinh lên lớp:….%. Đậu THPTQG:….%. Đậu Đại học, Cao đẳng:….%

3. Các công tác khác

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước:…………

– Về phẩm chất đạo đức:……………………………………………………………………………

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:………………………………….

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa:

………………………………………………………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội đoàn thể:………………………………………………….

– Về tham gia các phong trào thi đua:…………………………………………………………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,…):

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị BGH, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

….………., ngày…….. tháng……năm…….

Người đăng ký

(ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

Hướng dẫn cách viết bản đăng ký thi đua

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Giáo viên nên liệt kê các thông tư, chỉ thị liên quan đến ngành, những kế hoạch chung của trường để đưa ra kế hoạch thực hiện hoàn thành mục tiêu.

Công tác chuyên môn: Trong phần này, giáo viên nên chia ra thành hai mục chính tương đương với chỉ tiêu chất lượng và số lượng trong công tác chuyên môn.

Công tác ngoài chuyên môn: Các công tác hoạt động ngoại khóa, dạy thêm, công tác đoàn thể, thiện nguyện và những công việc khác ngoài chuyên môn dạy học cần được liệt kê gắn với mục tiêu chi tiết và thời hạn đạt được.

Công tác kiêm nhiệm: Phần này, giáo viên lựa chọn những công tác kiêm nhiệm trong năm học của mình và đưa ra chỉ tiêu hoàn thành theo khối lượng và thời hạn.