Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân dân trang 14,15

Tin Tức Trong Ngày

Câu 3

Đọc truyện Con Rồng cháu Tiên (Tiếng Việt 5, tập một, trang 27) và trả lời câu hỏi:

Con Rồng cháu Tiên

Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ :

– Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nưóc, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn.

Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật gọi nhau là đồng bào.

Xem thêm:  Top 10 đoạn văn viết về một cuộc thi bằng tiếng Anh hay nhất

Theo Nguyễn Đổng Chi

a) Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng bào ?

b) Đánh dấu ✓ vào ô vuông trước những từ bắt đầu bằng tiếng đồng (có nghĩa là “cùng”), ví dụ : đồng hương (cùng quê), đồng lòng (cùng một ý chí).

□ đồng môn

□ đồng quê

□ đồng ca

□ đồng cảm

□ đồng chí

□ đồng ruộng

□ đồng thanh

□ đồng bằng

□ đồng đội

□ đồng nghĩa

□ đồng hồ

□ đồng tình

□ đồng thau

□ đồng âm

□ đồng phục

□ đồng ý

□ đồng ngũ

□ đồng tiền

□ đồng hành

□ đồng tâm

c. Đặt câu với một trong những từ vừa tìm được.

Phương pháp giải:

a. Đồng bào: Những người cùng chung giống nòi, cùng đất nước (đồng: cùng; bào: màng bọc thai nhi)

b. Con suy nghĩ và đánh dấu tích vào ô trống thích hợp.

c. Con suy nghĩ và đặt câu sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng bào ? Người Việt Nam gọi nhau là đồng bào vì đều được sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.

b) Đánh dấu ✓ vào ô vuông trước những từ bắt đầu bằng tiếng đồng (có nghĩa là “cùng”), ví dụ đồng hương (cùng quê), đồng lòng (cùng một ý chí).

✓ đồng môn

✓ đồng quê

✓ đồng ca

✓ đồng cảm

✓ đồng chí

□ đồng ruộng

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 A Closer Look 1 (trang 40) -

✓ đồng thanh

□ đồng bằng

✓ đồng đội

✓ đồng nghĩa

□ đồng hồ

✓ đồng tình

□ đồng thau

✓ đồng âm

✓ đồng phục

✓ đồng ý

✓ đồng ngũ

□ đồng tiền

✓ đồng hành

✓ đồng tâm

c) Đặt câu với một trong những từ vừa tìm được :

– Ba tôi và ba Nam là đồng đội cũ của nhau.

– Chị tôi hát rất hay nên được chọn vào đội đồng ca của trường.

Loigiaihay.com