Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (31 Mẫu)

Tin Tức Trong Ngày

Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh là chủ đề hay để rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh của các bạn học sinh. Viết về môn học yêu thích các bạn có thể nói về môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc.

Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh mang đến 31 đoạn văn mẫu siêu hay có dịch kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức rèn kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh giới thiệu Thái Lan, viết đoạn văn tiếng Anh về một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn đến thăm.

TOP 31 mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

  • Từ vựng tiếng Anh về môn học
  • Gợi ý mẫu câu khi viết về môn học yêu thích
  • Kể về môn học yêu thích bằng tiếng Anh
  • Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • Viết đoạn văn về môn học em yêu thích
  • Viết đoạn văn về môn học mà em yêu thích
  • Môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • Giới thiệu môn học yêu thích bằng tiếng Anh
Xem thêm:  Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2

Từ vựng tiếng Anh về môn học

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa Maths/mæθs/Toán họcMusic/ˈmjuːzɪk/Âm nhạcArt/ɑːrt/Mỹ thuậtEnglish/’iɳgliʃ/Tiếng AnhSpanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa líHistory/ˈhɪstəri/Lịch sửScience/saɪəns/Khoa họcInformation Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tinPhysical EducationThể dụcLiterature/ˈlɪtərətʃər/Văn họcBiology/baɪˈɒlədʒi/Sinh họcPhysics/ˈfɪzɪks/Vật lýChemistry/ˈkemɪstri/Hóa họcAlgebra/ˈældʒɪbrə/Đại sốGeometry/dʒiˈɑːmətri/Hình họcCivic EducationGiáo dục công dânInformatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin họcTechnology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệPolitics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị họcPsychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý họcCraft/krɑːft/Thủ côngAstronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn họcEconomics/iːkəˈnɒmɪks/Kinh tế họcSocial ScienceKhoa học xã hộiPhilosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết họcNational Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Gợi ý mẫu câu khi viết về môn học yêu thích

My favorite subject in my secondary/ high school is… (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

I’m excited in/ interested in/keen on/into… (Tôi thích/ đam mê…)

Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I like this subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

…plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

… is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

…is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

Xem thêm:  Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn) - Loigiaihay.com

The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi thế của tôi khi học tốt…là…)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.)

Kể về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Viết đoạn văn về môn học em yêu thích

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Viết đoạn văn về môn học mà em yêu thích

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Đoạn văn mẫu 8

…………..

Tải File tài liệu để xem thêm mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh