Top 10 đoạn văn viết về một cuộc thi bằng tiếng Anh hay nhất

Tin Tức Trong Ngày

Top 10 đoạn văn viết về một cuộc thi bằng tiếng Anh hay nhất

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng tham gia hoặc được chứng kiến nhiều cuộc thi khác nhau. Mỗi cuộc thi đều để lại trong chúng ta những cái nhìn mới mẻ và kinh nghiệm bổ ích. Trong bài này, Yêu Lại Từ Đầu Tiếng Anh sẽ giới thiệu đến các bạn 10 đoạn văn viết về một cuộc thi bằng tiếng Anh hay nhất. Cùng tham khảo nhé.

Đoạn văn viết về một cuộc thi bằng tiếng Anh

I love studying literature. Since I was in junior high school until now, I have been on the team to take exams for good students in literature. The contest that I like the most is the one last year. As usual, the teacher informed me that one of the students would represent the school to take the exam for excellent students in literature at the district level. After announcing the teacher started to practice for us. Every day I get to do the exam papers. I try to study hard so that I can achieve the best of my likes. On the day of the test, my mother and the literature teacher accompanied me to the test site. Our exam will take 120 minutes. After doing the homework, I and everyone came back. I am quite confident with my exam but still a little nervous waiting for the results. The result announcement day also arrived, I won first place. I am extremely happy to inform my mother to prepare for this year’s city exams. I feel that all my efforts have been well deserved.

Bản dịch nghĩa

Tôi rất thích học văn. Từ khi học trung học cơ sở đến giờ tôi thường xuyên thuộc trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn văn. Cuộc thi mà tôi tâm đắc nhất chính là cuộc thi năm ngoái. Như thường lệ, cô giáo thông báo tôi là một trong những bạn sẽ đại diện trường đi thi học sinh giỏi môn văn cấp huyện. Sau khi thông báo cô giáo bắt đầu ôn luyện cho chúng tôi. Mỗi ngày tôi đều được làm đề thi văn. Tôi cố gắng học tập chăm chỉ để có thể đạt được thành thích tốt nhất. Đến ngày thi, mẹ tôi cùng giáo viên bộ môn văn đã cùng tôi đến địa điểm thi. Bài thi của chúng tôi sẽ kéo dài trong 120 phút. Sau khi làm bài tôi cùng mọi người trở về. Tôi khá tự tin với bài thi của mình nhưng vẫn có một chút hồi hộp khi chờ đợi kết quả. Ngày thông báo kết quả cũng đến, tôi đã đạt giải nhất. Tôi vô cùng vui mừng thông báo với mẹ để chuẩn bị ôn luyện cho kỳ thi thành phố năm này. Tôi cảm thấy mọi sự nỗ lực của tôi đều vô cùng xứng đáng.

Xem thêm: Top 10 bài viết về thói quen hằng ngày bằng tiếng Anh hay nhất

Viết về một cuộc thi mà bạn từng tham gia bằng tiếng Anh

I participated in the informatics competition when I was in 9th grade. At that time, I really loved computing. In this subject we learn about pascal statements. Everyone finds it difficult, but thanks to a certain ability I have understood and practiced it. It feels good to be good at something. I always got good marks in classroom tests so my teacher decided to choose me to take the exam. Partly due to being overly subjective and overconfident, I didn’t do much review. By the day the contest took place, I was very surprised with the exam. The topic is harder than I know. I tried to do my homework to the best of my ability. When receiving the results, my approach was not optimal, so I only got 15/20 and the 10th boss. At that time I was very disappointed in myself, but I also felt that I deserved it. The contest is my first experience. Thanks to it, in the future, no matter what I do, I am very careful and never make the mistakes of my youth again.

Viết về một cuộc thi mà bạn từng tham gia bằng tiếng Anh

Bản dịch nghĩa

Tôi từng tham gia cuộc thi về tin học khi tôi học lớp 9. Lúc đó tôi vô cùng yêu thích môn tin học. Trong môn học này chúng tôi được học về những câu lệnh trong pascal. Mọi người đều cảm thấy nó rất khó nhưng nhờ một khả năng nào đó mà tôi đã hiểu và thực hành được nó. Cảm giác giỏi một thứ gì đó thật tuyệt. Tôi luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trên lớp do đó thầy giáo đã quyết định chọn tôi đi thi. Một phần do chủ quan và tự tin thái quá nên tôi đã không ôn tập nhiều. Đến ngày cuộc thi diễn ra, tôi đã rất bất ngờ với đề thi. Đề bài khó hơn so với những gì tôi biết. Tôi đã cố gắng để làm bài với tất cả khả năng của mình. Khi nhận kết quả, do cách làm của tôi không tối ưu nên tôi chỉ đạt điểm điểm 15/20 và sếp thứ 10. Lúc đó tôi rất thất vọng về bản thân nhưng tôi cũng cảm thấy mình xứng đáng bị như vậy. Cuộc thi là trải nghiệm đầu đời của tôi. Nhờ có nó mà sau này dù có làm bất cứ điều gì tôi cũng vô cùng cẩn thận và không bao giờ mắc sai lầm của tuổi trẻ nữa.

Xem thêm: Bài viết về chương trình TV yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất

Viết về một cuộc thi mà bạn từng chứng kiến bằng tiếng Anh

I am an ordinary student and do not have any special talents. Because of that, I have never participated in a contest. I am usually a member of the rvux team. Because of that, I have seen a lot of competitions. The last competition I saw was the basketball competition for my school and the district team. The competition took place in the spirit of exchange, so the two teams participated in a fairly comfortable mood. However, every team wants me to win. The contest that day took place on Sunday so I was quite free. A few friends and I went to the school basketball court early. About 30 minutes later, the contest took place. Both teams are very focused and try to get the ball into the opponent’s basket. The competition is extremely thrilling because the scores of the two teams are extremely close. We cannot predict which team will win. However, towards the end of the match, my school’s experience and stamina were weak so I lost. This is a contest, if there is a winner, there must be a losing team. Anyway, the ball game is also extremely satisfying.

Bản dịch nghĩa

Tôi là một học sinh bình thường và không có năng khiếu gì đặc biệt. Do đó, tôi chưa từng tham gia một cuộc thi nào cả. Tôi thường là thành viên trong đội cô rvux. Cũng vì vậy mà tôi từng được chứng kiến rất nhiều cuộc thi. Cuộc thi gần nhất mà tôi xem đó là cuộc thi bóng rổ của đội tuyển trường tôi và đội tuyển của quận. Cuộc thi diễn ra trên tinh thần giao lưu nên hai đội tham ra với tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên thì đội nào cũng đều muốn mình chiến thắng. Cuộc thi hôm đó diễn ra vào chủ nhật nên tôi khá rảnh rỗi. Tôi cùng một vài người bạn đến sân bóng rổ của trường từ sớm. Khoảng 30 phút sau thì cuộc thi diễn ra. Hai đội đều rất tập trung và cố gắng để đưa bóng vào rổ của đối phương. Cuộc thi vô cùng gay cấn vì tỉ số của hai đội theo sát nhau vô cùng. Chúng tôi không thể đoán được đội nào sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên càng về cuối trận thì do kinh nghiệm và thể lực của học sinh trường tôi còn yếu nên đã thua. Đây là cuộc thi mà, đã có đội thắng thì chắc chắn phải có đội thua rồi. Dù sao thì trận bóng cũng vô cùng mãn nhãn.

Xem thêm:  Gièm pha là gì ? thế gian lắm kẻ gièm pha - Sách hay

Xem thêm: Top 5 bài viết về trải nghiệm đáng nhớ bằng tiếng Anh hay nhất

Viết về một cuộc thi cờ vua bằng tiếng Anh

Chess is an intellectual sport. I love to play chess. My father was the one who taught me to play chess. I used to play chess with my father in the afternoon when I got home from school. When I was an elementary student, I used to participate in a chess competition. The contest is held in the school. The opening program was a musical performance followed by a speech by the principal. Then the pairs started to go on stage. I need to play against many different opponents. Each match will take place in three rounds. The winner of the two rounds will be eligible to participate in the next round. All the students in the school came to watch us play. The atmosphere is both cheerful and tense, and everyone wants to win. The contest takes place within 1 day. Between each match there will be a 10-minute break. I failed to reach the semi-finals. Leaving with many regrets, the contest left me many interesting lessons. It was my first chess competition. Thanks to it, I realize my weaknesses, thereby improving myself every day to achieve better results in the future.

Viết về một cuộc thi cờ vua bằng tiếng Anh

Bản dịch nghĩa

Cờ vua là một bộ môn thể thao trí tuệ. Tôi rất thích chơi cờ vua. Bố tôi là người đã dạy tôi chơi cờ vua. Tôi thường chơi cờ vua cùng bố vào buổi chiều khi tôi đi học về. Khi tôi là một học sinh tiểu học, tôi đã từng tham gia một cuộc thi cờ vua. Cuộc thi được tổ chức trong trường. CHương trình mở màn là một tiết mục văn nghệ và sau đó là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Sau đó các cặp đấu bắt đầu lên sân khấu. Tôi cần đối đầu với nhiều đối thủ khác nhau. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra ba hiệp. Người chiến thắng hai hiệp đấu sẽ được tham gia vòng tiếp theo. Tất cả các học sinh trong trường đều đến xem chúng tôi thi đấu. Không khí vừa vui vẻ vừa căng thẳng thì ai cũng muốn chiến thắng. Cuộc thi diễn ra trong vòng 1 ngày. Giữa mỗi trận đấu sẽ được giải lao 10 phút. Tôi đã thất bại khi đến vòng bán kết. Ra về với nhiều tiếc nuối nhưng cuộc thi đã để lại trong tôi nhiều bài học thú vị. Đó là cuộc thi cờ vua đầu tiên của tôi. Nhờ có nó mà tôi nhận ra được những điểm yếu của bản thân, từ đó hoàn thiện mình mỗi ngày để đạt được những kết quả tốt hơn sau này.

Xem thêm: Top 10 bài viết về thời gian rảnh rỗi bằng tiếng Anh hay nhất

Viết về một cuộc thi bóng đá bằng tiếng Anh

I am a girl but I really like soccer. I often watch football with my dad in my spare time. Every year my school organizes soccer competitions for students. My class is also enrolled. Yesterday was the day my class football team came out. In order to cheer the members up, the homeroom teacher and classmates all came. The weather was very comfortable that day. The whistle sounded, and the players were constantly scrambling for the ball. The ball passes are carefully calculated. To be able to play football on the pitch, players have practiced a lot in both skill and fitness. The game was very intense when the ball was transferred back and forth between the two teams. My class team had many chances to finish but still couldn’t hit the opponent’s net. At the end of the first half the score is still 1. At break time, the captain called his teammates to discuss the strategy for the next round. Everyone is working hard to bring their team victory. We prepare water and towels for the players of our class. At the start of the next round, my class team quickly scored the first goal. Everyone cheered and cheered enthusiastically. The opponent’s team also tried a lot but could not level the score. In the end, we won with a score of 1-0. The ball game helped us make many new friends. Our opponents lost, but they were also very respectful. The ball match ended in a cheerful atmosphere.

Bản dịch nghĩa

Tôi là một cô gái nhưng tôi rất thích bóng đá. Tôi thường cùng bố xem bóng đá khi rảnh rỗi. Mỗi năm trường tôi đều tổ chức cuộc thi bóng đá cho học sinh. Lớp tôi cũng đăng ký tham gia. Hôm qua là ngày mà đội bóng của lớp tôi ra sân. Để cổ vũ tinh thần cho các thành viên, Cô giáo chủ nhiệm và các bạn học trong lớp đều đến rất đông đủ. Thời tiết hôm đó rất thoải mái. Tiếng còi vang lên, các cầu thủ không ngừng tranh giành quả bóng. Các đường chuyền bóng được tính toán cẩn thận. Để có thể đá bóng trên sân cỏ các cầu thủ đã tập luyện rất nhiều về cả kỹ năng và thể lực. Trận đấu rất căng thẳng khi bóng được chuyển qua lại giữa hai đội. Đội bóng của lớp tôi đã nhiều lần có cơ hội dứt điểm nhưng vẫn chưa thể sút vào lưới của đối phương. Hết hiệp một tỉ số vẫn là 1 đều. Đến giờ giải lao, đội trưởng đã gọi các đồng đội để bàn về chiến thuật cho hiệp đấu tiếp theo.Mọi người đều đang rất cố gắng để đem về chiến thắng cho đội mình. Chúng tôi chuẩn bị nước và khăn mặt cho các cầu thủ của lớp. Bắt đầu hiệp đấu tiếp theo, đội của lớp tôi nhanh chóng ghi được bàn thắng đầu tiên. Mọi người đều hô hào cổ vũ rất nhiệt tình. Đội bóng của đối thủ cũng cố gắng rất nhiều nhưng không thể san bằng tỉ số. Cuối cùng, chúng tôi đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Trận bóng đã giúp chúng tôi có được nhiều người bạn mới. Đối thủ của chúng tôi tuy thua nhưng họ cũng rất nể phục. Trận bóng kết thúc trong không khí vui vẻ.

Xem thêm: Top 10 đoạn văn viết về một chuyến du lịch bằng tiếng Anh hay nhất

Viết về một cuộc thi hát bằng tiếng Anh

Since I was a child I participated in many different competitions. But the competition that I liked and was most impressed with was the Talent Vocals competition held in my high school. This is a vocal contest held with the desire to exchange between high schools within Cau Giay district. I really like singing so I signed up. To prepare for the competition, I had to practice a lot. The contest was organized on a large scale. There are 3 rounds in total: preliminary round, challenge round and final round. The preliminary round I performed the song Duong Cong – one of my favorite songs. Going through the preliminaries I got into the challenge round. We have 5 jury members who are staff from schools in the area. Challenge rounds were held at my school. There are many students watching. Candidates come from many different schools. Everyone sings very well. I was a bit nervous before going on stage, but luckily, that feeling also quickly passed away. I was lucky enough to win the challenge round and entered the final round. Opposing me is a beautiful female student with a powerful voice. In the last round I performed with all the energy I had. I try to connect with my audience and show my strengths. Partly because I took the exam at my school, I have an advantage. So in the end I won the championship. This is my first music competition. Although this was not a big competition, it was the first step that led me to my passion for singing.

Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Viết về một cuộc thi hát bằng tiếng Anh

Bản dịch nghĩa

Từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã được tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Nhưng cuộc thi mà tôi thích và ấn tượng nhất đó là cuộc thi Giọng hát tài năng được tổ chức tại trường trung học của tôi. Đây là một cuộc thi về giọng hát được tổ chức với mong muốn giao lưu giữa các trường Trung học phổ thông trong phạm vi quận Cầu Giấy. Tôi rất thích cac hát nên tôi đã đăng kí tham gia. Để chuẩn bị cho cuộc thi, tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Cuộc thi được tổ chức khá quy mô. Có tổng cộng 3 vòng thi: vòng sơ tuyển, vòng thách đấu và vòng chung kết. Vòng sơ tuyển tôi đã trình bày ca khúc Đường Cong – một trong những ca khúc mà tôi yêu thích. Trải qua vòng sơ tuyển tôi đã được vào vòng thách đấu. Chúng tôi có 5 vị ban giám khảo là cán bộ của các trường trong khu vực. Vòng thách đấu được tổ chức tại trường của tôi. Có rất nhiều học sinh theo dõi. Các thí sinh đến từ nhiều trường khác nhau. Mọi người đều hát rất hay. Trước khi lên sân khấu biểu diễn tôi đã có một chút hồi hộp nhưng thật may là cảm xúc đó cũng nhanh chóng qua đi. Tôi đã may mắn chiến thắng vòng thách đấu và bước vào vòng chung kết. Đối đầu với tôi là một bạn nữ sinh đẹp và có giọng hát vô cùng nội lực. Trong vòng cuối cùng tôi đã biểu diễn bằng tất cả những năng lượng mà tôi có. Tôi cố gắng kết nối với khán giả và thể hiện ưu điểm của mình. Một phần vì được thi tại ngôi trường của mình nên tôi có lợi thế hơn. Nên cuối cùng tôi đã giành quán quân. Đây là cuộc thi âm nhạc đầu tiên mà tôi tham gia. Tuy đây không không phải là một cuộc thi lớn nhưng nó đã là bước đầu dẫn tôi đến với niềm đam mê ca hát.

Xem thêm: Top 5 bài viết tiếng Anh về một phát minh có ích cho đời sống

Viết về một cuộc thi vẽ tranh bằng tiếng Anh

I have always been praised by my teachers and friends for my talent in painting. Since I was a child I drew very well. Everyone supported me to participate in art contests. I am also very happy about that. The first drawing contest that I entered was when I was in 2nd grade. I represented the school to participate in a drawing contest with the theme “Drawing about your dream city”. We do not need to draw directly but will draw at home and send the contest to the organizers. With the innocence of a child, the scene I chose to show in my picture is a clean neighborhood with garbage sorted by different bins. My painting won second prize. The first-prize winner picture was of a fourth-grade guy. He drew on a modern city with state-of-the-art transportation. I admit that he paints beautifully. When I decided to participate in the contest, I just wanted to give it a try. I was very surprised when I learned that I received the award. Later, my parents took me to professional painting classes in the hope that in the future I could draw everything I wanted. I feel so lucky to have such a wonderful mom and dad. Thanks to my parents, I can dedicate my whole soul to painting.

Bản dịch nghĩa

Tôi luôn được thầy cô và bạn bè khen vì có năng khiếu hội họa. Từ khi là một đứa trẻ tôi đã vẽ rất đẹp. Mọi người đều ủng hộ tôi tham gia các cuộc thi về mỹ thuật. Tôi cũng rất vui vì điều đó. Cuộc thi vẽ tranh đầu tiên mà tôi tham gia là khi tôi học lớp 2. Tôi đã đại diện trường tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vẽ về thành phố mơ ước của em”. CHúng tôi không cần vẽ trực tiếp mà sẽ tự vẽ ở nhà và gửi bài dự thi về ban tổ chức. Với sự ngây ngô của một đứa trẻ, khung cảnh mà tôi lựa chọn thể hiện trong bức tranh của mình đó là hình ảnh một khu phố sạch sẽ và rác thải được phân loại theo từng thùng khác nhau. Bức tranh của tôi đã đạt giải nhì. Bức tranh đạt giải nhất là của một anh học lớp 4. Anh ấy đã vẽ về một thành phố hiện đại với những phương tiện giao thông tân tiến. Tôi công nhận rằng anh ấy vẽ rất đẹp. Khi quyết định tham dự cuộc thi,bản thân tôi chỉ muốn thử sức mình. Tôi rất bất ngờ khi tôi biết mình được nhận giải. Sau này, bố mẹ tôi đã cho tôi đến những lớp học vẽ chuyên nghiệp với hy vọng tương lai tôi có thể vẽ mọi điều mà tôi mong muốn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có người bố và người mẹ tuyệt vời. Nhờ bố mẹ mà tôi có thể dành cả tâm hồn này cho hội họa.

Viết về một cuộc thi chạy bằng tiếng Anh

Every year, my school will hold a running competition for students. Each class will select a representative to participate in the competition. My classmates nominated me. Because I always ranked first in the class running competitions. I regularly jog and exercise so the running competition with me is not too difficult. Our contest is held on the weekends. In addition to the students of the school, there are also many parents coming to see. You in the organizers prepare everything very carefully. The venue for the contest is my school’s running ground. The distance we will run is 1000m, equivalent to 2 rounds of yard. Before the test I did some little warm-up exercises to prepare for the field. The whistle signaled, signaling the athlete to take position. When the next Whistle came, we started to run. To win the long run competition I have to have endurance. If you run really fast at first and then get exhausted, you won’t be able to win. The first half of the way to keep fit I tried to keep myself in second place. When the first 700 was over I started to speed up. DO my opponent did his best to run the fastest so he didn’t have the strength to run faster. And as expected I came first. Everyone cheered very enthusiastically. The long-distance race helps me to train my fitness and tells me the importance of endurance. To be successful, we need to ensure performance from start to finish.

Viết về một cuộc thi chạy bằng tiếng Anh

Bản dịch nghĩa

Mỗi năm, trường tôi sẽ tổ chức cuộc thi chạy đường dài dành cho học sinh. Mỗi lớp sẽ chọn ra người đại diện để tham dự cuộc thi. Các bạn trong lớp đã đề cử tôi. Vì tôi luôn đứng nhất trong các cuộc thi chạy của lớp. Tôi thường xuyên chạy bộ và rèn luyện thể lực nên việc thi chạy với tôi không quá khó khăn. Cuộc thi của chúng tôi được tổ chức vào cuối tuần. Ngoài học sinh của trường còn có rất nhiều phụ huynh đến xem. Các bạn trong ban tổ chức chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. Địa điểm tổ chức cuộc thi là sân chạy của trường tôi. Quãng đường chúng tôi sẽ chạy là 1000m tương đương với 2 vòng sân. Trước khi thi tôi tập một số bài tập khởi động nho nhỏ để chuẩn bị ra sân. Tiếng còi hiệu lệnh, ra hiệu cho các vận động viên vào vị trí. Khi tiếng Còi tiếp theo vang lên, chúng tôi bắt đầu chạy. Để chiến thắng cuộc thi chạy đường dài tôi phải đảm bảo được sức bền. Nếu ban đầu bạn chạy thật nhanh và sau đó bị bị kiệt sức thì bạn cũng sẽ không thể dành chiến thắng. Nửa đầu quãng đường để đảm bảo thể lực tôi cố gắng giữ mình ở vị trí thứ hai. Khi đã hết 700 đầu tiên tôi bắt đầu tăng tốc. DO đối thủ của tôi đã dành hết sức để chạy nhanh nhất nên anh ấy không còn sức để chạy nhanh hơn. Và như dự đoán tôi đã về nhất. Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Cuộc thi chạy đường dài giúp tôi rèn luyện thể lực và cho tôi biết tầm quan trọng của sự bền bỉ. Để thành công, chúng ta cần bảo đảm phong độ từ đầu đến cuối.

Xem thêm:  Bài viết số 3 lớp 8 đề 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến

Viết về một cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh

I was judged by everyone to be an extrovert. I like crowded places and like to stand out from the crowd. This is also the reason why I like to participate in competitions. The first contest that I entered was the storytelling competition. That’s when I was in kindergarten. Now, thinking about that contest, I still feel very happy. That day the teacher organized for us to tell stories. The best storyteller will be given a teddy bear by Ms. Gaiso. I have been told many stories by my mother, so I am very confident to participate. The story I tell is called “The Little Tich Chu”. That is the story that I like the most. I remember, the first time I heard that story I cried. Maybe it’s because I’m pretty emotional. I stood in front of my teacher and classmates and started talking. The teacher praised my voice very inspirationally. After I finished my test, the other students took turns taking the test. At the end of the contest I won the biggest teddy bear. That was probably my first win.

Bản dịch nghĩa

Tôi được mọi người nhận xét là có tính cách hướng ngoại. Tôi thích những nơi đông người và thích bản thân nổi bật giữa đám đông. Đây cũng chính là lý do mà tôi rất thích tham gia các cuộc thi. Cuộc thi đầu tiên mà tôi tham gia đó là cuộc thi kể chuyện. Đó là khi tôi học mẫu giáo. Bây giờ nghĩ về cuộc thi đó tôi vẫn thấy rất vui. Hôm đó cô giáo tổ chức cho chúng tôi kể chuyện. Bạn nào kể chuyện hay nhất sẽ được cô gaiso tặng cho một chú gấu bông. Tôi đã từng được mẹ kể cho nghe rất nhiều câu chuyện nên tôi rất tự tin tham gia. Câu chuyện tôi kể có tên là “Cậu bé Tích Chu”. Đó là câu chuyện mà tôi thích nhất. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện đó tôi đã khóc. Có lẽ do tôi khá dễ xúc động. Tôi đứng trước cô giáo và các bạn trong lớp của tôi và bắt đầu kể. Cô giáo khen giọng kể của tôi rất truyền cảm. Sau khi tôi kết thúc phần thi của mình thì các bạn khác cũng lần lượt lên thi. Kết thúc cuộc thi tôi đã dành được chú gấu bông lớn nhất. Đó có lẽ là lần chiến thắng đầu tiên của tôi.

Viết về một cuộc thi múa bằng tiếng Anh

Last year I entered a dance competition at the city’s dance club. The winner of the first prize will represent the city in the national competition. My choice is ballet. I learned ballet from a young age. I’ve always dreamed of becoming a talented dancer and able to perform at international stages. Everyday I try to practice hard. I have three months to practice for the performance before the competition. On the day of the competition, my mother was with me. The feeling of waiting was very nervous. I tried to breathe evenly to calm down. When I stepped on the stage, my nervousness gradually disappeared. I immersed myself in each dance step. I know my mother and everyone has high hopes for me. Every effort in three months has only one chance to show it off. I’m glad I did the test excellently. The result of the contest I won first place in congratulation. My mother is very proud of me. She came running and hugged me. I feel I have made the right choice and am somewhat on the right track.

Viết về một cuộc thi múa bằng tiếng Anh

Bản dịch nghĩa

Năm ngoái tôi đã tham gia cuộc thi múa tại câu lạc bộ múa của thành phố. Người đạt giải nhất sẽ đại diện thành phố đi thi quốc gia. Thể loại tôi lựa chọn là múa ba lê. Tôi học múa ba lê từ khi là một đứa trẻ. Tôi luôn mơ ước mình sẽ trở thành một vũ công tài năng và có thể biểu diễn tại sân khẩu quốc tế. Mỗi ngày tôi đều cố gắng luyện tập chăm chỉ. Tôi có ba tháng để tập luyện cho bài biểu diễn trước khi cuộc thi diễn ra. Ngày tham gia cuộc thi, mẹ tôi đã đi cùng tôi Cảm giác chờ đợi rất hồi hộp. Tôi cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại. Khi tôi bước lên sân khấu, sự lo lắng dần dần biến mất. Tôi hòa mình vào từng bước nhảy. Tôi biết mẹ và mọi người đang rất kỳ vọng vào tôi. Mọi nỗ lực trong ba tháng chỉ có duy nhất một cơ hội để thể hiện. Thật vui vì tôi đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc. Kết quả cuộc thi tôi đã giành giải nhất trong sự chúc mừng của mọi người. Mẹ tôi rất tự hào về tôi. Bà ấy đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận mình đã có lựa chọn đúng đắn và tôi đang phần nào đi đúng hướng.

Viết về một cuộc thi ở trường bằng tiếng Anh

My school takes sport very seriously. Every year my school organizes sports competitions. I really like badminton. But because of my weak health, I can’t play well. Even so, I always follow badminton competitions at school. The regular long bridge contest will take place within 2 days. There are individual tournaments and matchups. At the referee’s signal, the athletes will take their positions. Badminton is a sport that requires physical strength, dexterity and good computation. The winning teams took turns and entered the next round. Usually I would like to watch the second day of the competition because that day only the good teams are left. Besides me, there were many other students who also came to watch. In order to increase communication among students, when the contest ends, it will be the students’ challenge to the winners. Maybe the teachers play badminton with the students. The atmosphere of the contest is very exciting and fun. I hope my school will always keep this good culture.

Bản dịch nghĩa

Trường tôi rất coi trọng thể thao. Mỗi năm trường tôi đều tổ chức các cuộc thi về thể thao. Tôi rất thích môn cầu lông. Nhưng vì sức khỏe yếu nên tôi không thể chơi giỏi. Mực dù vậy, tôi vẫn luôn theo dõi những cuộc thi cầu lông ở trường. Cuộc thi cầu lâu thông thường sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày. Có giải đấu cá nhân và đấu theo cặp. Khi có hiệu lệnh của trọng tài, các vận động viên sẽ vào vị trí. Cầu lông là môn thể thao đòi hỏi thể lực, sự khéo léo và khả năng tính toán tốt. Các đội lần lượt chiến thắng và vào vòng trong. Thông thường tôi sẽ thích xem ngày thứ hai của cuộc thi vì hôm đó chỉ còn những đội chơi hay. Ngoài tôi ra còn có rất nhiều các bạn học sinh khác cũng đến xem. Để tăng khả năng giao lưu giữa các học sinh, khi cuộc thi kết thúc sẽ là phần thách đấu của các học sinh với người chiến thắng. Có thể là các thầy cô giáo cùng chơi cầu lông với các học sinh. Không khí của cuộc thi rất sôi động và vui vẻ. Tôi hy vọng trường tôi sẽ luôn giữ văn hóa tốt đẹp này.

Trên đây, Yêu Lại Từ Đầu Tiếng Anh đã giới thiệu đến các bạn 10 đoạn văn viết về một thi bằng tiếng Anh hay nhất. Hy vọng bài viết sẽ đem lại cho các bạn những kiến thức hay và bổ ích. Chúc các bạn học tập tốt!