Mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn lập

Tin Tức Trong Ngày

1. Top 5+ mẫu phiếu thu cập nhật mới nhất 2023​

1.1 Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

1.2 Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

1.3 Mẫu Phiếu thu Thông tư 132/2018/TT-BTC cho DN siêu nhỏ

1.4 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho DN nhỏ và vừa

1.5 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200/2014/TT-BTC cho mọi DN

2. Phiếu thu có mấy liên? Mục đích lập mẫu phiếu thu là gì?

Kế toán là người chịu trách nhiệm lập phiếu thu, phiếu thu được lập thành 03 liên ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu. Sau đó, phiếu thu được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Trong đó, thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về nhân vật Dượng Hương Thư trong đoạn trích Vượt thác

Việc lập Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Riêng đối với ngoại tệ, trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với phiếu thu.

3. Giá trị pháp lý của phiếu thu

Phiếu thu chỉ có hiệu lực khi được đóng dấu của công ty và có chữ ký của cả hai bên tham gia giao dịch. Nếu thiếu các yếu tố này thì phiếu thu đó hoàn toàn không có giá trị sử dụng.

Đồng thời, Điều 19 Luật Kế toán hiện hành cũng quy định:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp phiếu thu không có đầy đủ chữ ký của các chức danh quy định trên phiếu này thì sẽ không có giá trị pháp lý.

4. Hướng dẫn ghi mẫu phiếu thu chính xác và lưu ý cần nắm rõ

Phiếu thu là biểu mẫu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ của doanh nghiệp. Khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi nhớ cách ghi Phiếu thu sau đây:

Xem thêm:  IELTS Cue Card # 227 - Describe your favourite song or piece of

– Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị;

– Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu;

– Phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu;

– Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần;

– Ghi rõ lý do nộp tiền để tiện theo dõi;

– Ghi số tiền và đơn vị tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa;

– Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

– Sau khi lập Phiếu thu, kế toán yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

– Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu.

Chú ý:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ;
  • Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền;
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200.
  • Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.
Xem thêm:  Đoạn văn tả em bé bằng tiếng Anh có dịch - Benative Kids

Trên đây là các Mẫu Phiếu thu mới nhất của Bộ Tài chính. Nếu còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến tài chính – kế toán, bạn đọc vui lòng gọi 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.