Phương trình điện li H2S

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Phương trình điện li H2S được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li H2S trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li H2S, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự.

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

  • CaO có phải là chất điện li không
  • Fe(OH)3 là chất điện li mạnh hay yếu
  • HCOONa là chất điện li mạnh hay yếu
  • CuCl2 là chất điện li mạnh hay yếu
  • NaHS là chất điện li mạnh hay yếu
  • (NH4)3PO4 là chất điện li mạnh hay yếu
  • H2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu

1. Viết phương trình điện li của H2S

2. H2S là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

Ví dụ:

H2S ⇄ H+ + HS−

HS− ⇆ H+ + S2−

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem thêm:  Hướng dẫn sửa lỗi Access Denied trong quá trình truy cập file hoặc

A. H2S

B. H2O

C. Mg(OH)2

D. K2CO3

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. H2S

Câu 4. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. H2S.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Câu 5. Nội dung nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử

Câu 6. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của

A. Các cation và anion.

B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan.

C. Các ion H+ và OH-

D. Các ion nóng chảy phân li.Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Câu 7. Trong số các chất sau:HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6,HCOOH, HCOOCH3,C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là

Xem thêm:  Top 8 bài văn Kể về lễ hội trung thu đạt điểm cao - Lớp 3

A. 8.

B. 7.

C. 9.

D. 10.

Câu 8. Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. Na+, Cl- , S2-, Cu2+.

B. K+, OH-, Ba2+, HCO3-.

C. Ag+, Ca2+, NO3-, OH-.

D. HSO4- , NH4+, Na+, NO3-.

…………………………..

Hy vọng thông qua nội dung phần lý thuyết chất điện li H2S, cũng như các câu hỏi bài tập vận dụng liên quan, sẽ giúp bạn đọc củng cố năng cao kĩ năng trả lời câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li H2S. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.