Giải Sinh học 8 Bài 3: Tế bào

Tin Tức Trong Ngày

Giải Sinh học 8 Bài 3: Tế bào - Download.vn

Giải Sinh 8 Bài 3: Tế bào là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập phần câu hỏi, bài tập được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Sinh học 8 Bài 3 trang 13 giúp các em hiểu được cấu tạo, chức năng của các bộ phận trong tế bào, thành phần hóa học, hoạt động sống của tế bào. Giải Sinh 8 bài 3 Tế bào người được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Sinh 8: Tế bào mời các bạn cùng tải tại đây.

Lý thuyết Tế bào

I. Cấu tạo tế bào.

– Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

– Một cơ thể sống có thể có một (VD: cơ thể đơn bào) hoặc rất nhiều tế bào (VD: con người).

– Một tế bào điển hình gồm:

Xem thêm:  C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

– Màng sinh chất:

– Chất tế bào:

 • Ti thể
 • Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi
 • Trung thể

– Nhân:

 • Nhiễm sắc thể
 • Nhân con

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào.

Các bộ phậnCác bào quanChức năngMàng sinh chấtGiúp tế bào thực hiện trao đổi chấtChất tế bàoThực hiện các hoạt động sống của tế bào

Lưới nội chất

Tổng hợp và vận chuyển các chất

Ribôxôm

Nơi tổng hợp prôtêinTi thểTham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượngBộ máy gôngiThu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm

Trung thể

Tham gia quá trình phân chia tế bào

Nhân:

– Nhiễm sắc thể

– Nhân con

Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

– Là cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin, có vai trò quyết định trong di truyền

– Tổng hợp ARN ribôxôm (rARN)

⇒ Tất cả các bào quan trong tế bào có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp để thực hiện chức năng chung của tế bào,

Ví dụ:

– Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất: Lấy các chất cần thiết và thải các chất không cần thiết.

– Chất tế bào chứa các bào quan sử dụng các chất mà tế bào lấy vào qua màng sinh chất tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào dưới sự điều khiển của nhân tế bào.

III. Thành phần hóa học của tế bào

– Tế bào gồm một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ.

 • Các chất hữu cơ chính là: protein, gluxit, lipid
 • Các chất vô cơ là muối khoáng, nước,…
Xem thêm:  15 Out of the Many Benefits of Smartphone That Actually Add Value

IV. Hoạt động sống của tế bào

– Mỗi tế bào luôn được cung cấp chất dinh dưỡng để tổng hợp các chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

– Đồng thời tế bào xảy ra quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất vô cơ.

⇒ Đây là hai mặt cơ bản trong quá trình sống của tế bào.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11

Câu hỏi 1

Quan sát hình 3 – 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình

Trả lời:

Một tế bào điển hình gồm:

– Màng sinh chất:

– Chất tế bào: + Ti thể

 • Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi
 • Trung thể

– Nhân:

 • Nhiễm sắc thể
 • Nhân con

Câu hỏi 2: Hãy giải thích mối quan hộ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào

Trả lời:

– Màng sinh chất Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường trong (nước mô):

 • Lấy các chất cần thiết: 02, chất dinh dưỡng…
 • Thải các chất bài tiết: C02, urê…

– Chất tế bào: thông qua các bào quan thực hiện các chức năng như:

 • Thực hiện các hoạt động sống
 • Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
 • Tổng hợp và vận chuyển các chất tới nơi cần.
 • Giúp tế bào phân chia.

– Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống do:

 • Chứa thông tin quy định mọi cấu trúc prôtêin và hoạt động của tế bào.
 • Tổng hợp rARN
 • Nguyên liệu hình thành nên ribôxôm.
Xem thêm:  Bảng khắc hệ Pokemon là gì? - POPS

Giải Sinh học 8 Bài 3: Tế bào

Bài 1 (trang 13 SGK Sinh học 8)

Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) ở bảng sau sao cho phù hợp:

Chức năngBào quan

1. Nơi tổng hợp prôtêin

2. Vận chuyển các chất trong tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin

5. Thu hồi, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào.

a, Lưới nội chất

b, Ti thể

c, Ribôxôm

d, Bộ máy Gôngi

Gợi ý đáp án

Bài 2 (trang 13 SGK Sinh học 8)

Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Gợi ý đáp án

Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể bởi vì:

 • Mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.
 • Chức năng của tế bào là trao đổi chất và năng lượng giữa tế bào với môi trường cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp cơ thể lớn lên, phân chia và sinh sản. Như vậy, tế bào vừa là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.