Toán lớp 5 trang 137 Luyện tập

Tin Tức Trong Ngày

Updated on:

Toán lớp 5 bài luyện tập trang 137

Giải bài tập trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập Nhân chia số đo thời gian cho một số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh vận dụng phép nhân và phép chia các số đo thời gian để giải các bài tập Toán. Để học tốt môn Toán lớp 5, mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết Toán lớp 5 trang 137 này.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 136: Chia số đo thời gian cho một số

1. Video hướng dẫn Giải bài tập 1, 2, 3, 4 Toán 5 trang 137

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Nhân chia số đo thời gian cho một số Toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án bài làm của mình sau đây.

2. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 1

Tính

a) 3 giờ 14 phút x 3

b) 36 phút 12 giây : 3

c) 7 phút 26 giây x 2

d) 14 giờ 28 phút : 7

Xem thêm:  Toán lớp 5 trang 32: Luyện tập chung

Phương pháp giải

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Đáp án

3. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 2

Tính

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

Phương pháp giải

– Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên: biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính lần lượt phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau sau.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

– Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Đáp án

4. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 3

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải

Xem thêm:  Thuyết minh Đồng Chí của Chính Hữu (6 mẫu) - Lớp 9

Cách 1:

– Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

– Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

– Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

– Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần: 7 + 8 = 15 sản phẩm.

– Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.

Đáp án

5. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 4

Điền dấu ‘>’,'<‘ hoặc ‘=’

4,5 giờ … 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút … 2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 … 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

Đáp án

6. Bài tập Nhân chia số đo thời gian với một số

Bài tập Nhân số đo thời gian

  • Bài tập Toán lớp 5: Nhân số đo thời gian
  • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Nhân số đo thời gian với một số
  • Giải bài tập trang 135 SGK Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số
  • Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 126: Nhân số đo thời gian với một số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 87: Nhân số đo thời gian với một số

Bài tập Chia số đo thời gian

  • Bài tập Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số
  • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số
  • Giải bài tập trang 136 SGK Toán 5: Chia số đo thời gian cho một số
  • Giải vở bài tập Toán 5 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 88: Chia số đo thời gian cho một số
Xem thêm:  Đoạn văn miêu tả căn phòng bằng tiếng Anh

7. Trắc nghiệm Nhân, chia số đo thời gian với một số

>> Xem đầy đủ tại đây: Trắc nghiệm Nhân, chia số đo thời gian với một số

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán lớp 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5.